bevallen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevallen (ww):
aanspreken, aanstaan, aantrekken, behagen, bekomen, bekoren, meevallen, smaken, verheugen, zinnen
bevallen (ww):
baren

als synoniem van een ander trefwoord:

verheugen (ww) :
aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, bevredigen, liggen, plezieren, tevredenstellen, verblijden, vergenoegen, voldoen, zinnen
aanspreken (ww) :
aanstaan, behagen, bekoren, bevallen, boeien, liggen, lijken, pakken, verblijden, vergenoegen, verheugen, zinnen
liggen (ww) :
aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, plezieren, verblijden, vergenoegen, verheugen, zinnen
behagen (ww) :
aanstaan, bevallen, genoegen, in de smaak vallen, ter wille zijn
bekoren (ww) :
aanstaan, aantrekken, bevallen, boeien, charmeren, verrukken
lijken (ww) :
aanstaan, bevallen, geschikt zijn voor, passen
smaken (ww) :
appreciƫren, bevallen, monden, rieken, zinnen
aanstaan (ww) :
behagen, bekoren, bevallen, genoegen
zinnen (ww) :
aanspreken, aanstaan, bevallen
aantrekken (ww) :
aanlokken, bekoren, bevallen
bekomen (ww) :
bevallen, goed vallen

woordverbanden van ‘bevallen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanstaan, behagen, bevallen, lijken

Eene aangename aandoening verwekken, een gunstigen indruk maken. Bevallen veronderstelt een meer oppervlakkigen en voorbijgaanden indruk dan behagen, maar heeft tegenwoordig het min of meer deftig klinkende behagen bijna geheel verdrongen. Eene schoone vrouw kan iemand bij den eersten aanblik bevallen; eene verstandige en geestige vrouw behaagt op den duur. Aanstaan en lijken worden bijna uitsluitend in gemeenzamen stijl gebezigd, en dan van personen of zaken gezegd, die op het eerste gezicht een aangenamen indruk maken. Het staat mij hier goed aan. Neef stond mij niet erg aan. Zoo'n leventje zou mij wel lijken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 52:

aanstaan, behagen, bevallen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevallen
tegenstaan, tegenvallen

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c