behagen

als woordenboektrefwoord:

behagen:
(behaagd), bevallen; goedvinden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

behagen (ww) :
bevallen, genoegen, aanstaan, ter wille zijn, in de smaak vallen

als synoniem van een ander trefwoord:

verheugen (ww) :
bevallen, bevredigen, aanspreken, zinnen, voldoen, liggen, behagen, aanstaan, plezieren, verblijden, vergenoegen, tevredenstellen
aanspreken (ww) :
bevallen, pakken, lijken, zinnen, bekoren, verheugen, boeien, liggen, behagen, aanstaan, verblijden, vergenoegen
bevallen (ww) :
aanspreken, zinnen, bekoren, verheugen, meevallen, aantrekken, smaken, behagen, aanstaan, bekomen
liggen (ww) :
bevallen, aanspreken, zinnen, verheugen, behagen, aanstaan, plezieren, verblijden, vergenoegen
verblijden (ww) :
opfleuren, verheugen, blij maken, verrassen, behagen, plezieren, vergenoegen
aanstaan (ww) :
bevallen, bekoren, genoegen, behagen
lusten (ww) :
zin hebben in, behagen, believen
genoegen (zn) :
plezier, vreugde, bevrediging, vermaak, pret, tevredenheid, vrolijkheid, genot, lust, aardigheid, voldoening, heerlijkheid, welbehagen, behagen, gein, schik, lol, blijdschap, welgevallen, leut, gading, jolijt, geneugte, ingenomenheid, sjeu, jeu, leute
plezier (zn) :
amusement, vreugde, vermaak, pret, vrolijkheid, genot, lust, aardigheid, genoegen, welbehagen, behagen, gein, schik, lol, blijdschap, verstrooiing, welgevallen, vertier, leut, jolijt, verpozing, sjeu, divertissement, jeu, jool, leute
lust (zn) :
plezier, vreugde, pret, vrolijkheid, genot, aardigheid, genoegen, liefhebberij, verrukking, welbehagen, behagen, schik, lol, opgewektheid, leut, jolijt
genot (zn) :
plezier, vreugde, lust, genoegen, voldoening, verrukking, heerlijkheid, welbehagen, behagen, schik, wellust, gerief, geneugte, genieting

woordverbanden van ‘behagen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene aangename aandoening verwekken, een gunstigen indruk maken. Bevallen veronderstelt een meer oppervlakkigen en voorbijgaanden indruk dan behagen, maar heeft tegenwoordig het min of meer deftig klinkende behagen bijna geheel verdrongen. Eene schoone vrouw kan iemand bij den eersten aanblik bevallen; eene verstandige en geestige vrouw behaagt op den duur. Aanstaan en lijken worden bijna uitsluitend in gemeenzamen stijl gebezigd, en dan van personen of zaken gezegd, die op het eerste gezicht een aangenamen indruk maken. Het staat mij hier goed aan. Neef stond mij niet erg aan. Zoo'n leventje zou mij wel lijken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 52:

aanstaan, behagen, bevallen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

behagen
mishagen, onbehagen, tegenvallen

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c