genieting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

genot (zn) :
plezier, vreugde, lust, genoegen, voldoening, verrukking, heerlijkheid, welbehagen, behagen, schik, wellust, gerief, geneugte, genieting

woordverbanden van ‘genieting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

genot, genieting

Beide beteekenen aangenaam gevoel, welgevallen. Bij genieting staat de werking van het gevoel meer op den voorgrond; bij genot het gevoel, de gewaarwording. Genot is het meest gebruikelijk.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c