geneugte

als woordenboektrefwoord:

geneugte:
v. (-n), vermaak.
geneugte, genugte:
v. (-n), genoegens.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

genoegen (zn) :
aardigheid, behagen, bevrediging, blijdschap, gading, gein, geneugte, genot, heerlijkheid, ingenomenheid, jeu, jolijt, leut, leute, lol, lust, plezier, pret, schik, sjeu, tevredenheid, vermaak, voldoening, vreugde, vrolijkheid, welbehagen, welgevallen
genot (zn) :
behagen, geneugte, genieting, genoegen, gerief, heerlijkheid, lust, plezier, schik, verrukking, voldoening, vreugde, welbehagen, wellust

woordverbanden van ‘geneugte’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
geneugte, genot, genoegen, vermaak, lust, blijdschap, vrolijkheid, vreugde, verheuging

GENEUGTE, GENOT, GENOEGEN, VERMAAK, LUST, BLIJDSCHAP, VROLIJKHEID, VREUGDE, VERHEUGING

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 142.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c