welbehagen

als woordenboektrefwoord:

welbehagen:
o. lust, genoegen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

genoegen (zn) :
plezier, vreugde, bevrediging, vermaak, pret, tevredenheid, vrolijkheid, genot, lust, aardigheid, voldoening, heerlijkheid, welbehagen, behagen, gein, schik, lol, blijdschap, welgevallen, leut, gading, jolijt, geneugte, ingenomenheid, sjeu, jeu, leute
plezier (zn) :
amusement, vreugde, vermaak, pret, vrolijkheid, genot, lust, aardigheid, genoegen, welbehagen, behagen, gein, schik, lol, blijdschap, verstrooiing, welgevallen, vertier, leut, jolijt, verpozing, sjeu, divertissement, jeu, jool, leute
welzijn (zn) :
geluk, voorspoed, fortuin, welvaart, gezondheid, heil, welbevinden, welbehagen, welvaren, welstand, welvarendheid, salubriteit, prosperiteit, gezondheidstoestand
lust (zn) :
plezier, vreugde, pret, vrolijkheid, genot, aardigheid, genoegen, liefhebberij, verrukking, welbehagen, behagen, schik, lol, opgewektheid, leut, jolijt
genot (zn) :
plezier, vreugde, lust, genoegen, voldoening, verrukking, heerlijkheid, welbehagen, behagen, schik, wellust, gerief, geneugte, genieting
believen (zn) :
wens, willen, behoefte, welbehagen, goedvinden, gelieven, goeddunken, blieven
goedvinden (ww) :
goedkeuring, permissie, welbehagen, overeenstemming, welnemen, goeddunken, goedachten

woordverbanden van ‘welbehagen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 336:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c