verpozing

als woordenboektrefwoord:

verpozing:
v. (-en), rust ; ontspanning.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

plezier (zn) :
aardigheid, amusement, behagen, blijdschap, divertissement, gein, genoegen, genot, jeu, jolijt, jool, leut, leute, lol, lust, pret, schik, sjeu, vermaak, verpozing, verstrooiing, vertier, vreugde, vrolijkheid, welbehagen, welgevallen
ontspanning (zn) :
afleiding, amusement, divertissement, recreatie, vermaak, verpozing, verstrooiing, vertier, verzet, verzetje, vrijetijdsbesteding
rust (zn) :
break, evenwicht, halftime, onderbreking, ontspanning, pauze, pauzering, poos, respijt, stilstand, verpozing, windstilte
vermaak (zn) :
afleiding, amusement, divertissement, genoegen, ontspanning, plezier, tijdverdrijf, verstrooiing, vertier, verpozing
vertier (zn) :
afleiding, amusement, entertainment, ontspanning, plezier, recreatie, vermaak, verpozing, verstrooiing, verzetje
amusement (zn) :
entertainment, plezier, tijdkorting, variété, vermaak, verpozing, verstrooiing, vertier
afleiding (zn) :
amusement, ontspanning, vermaak, verpozing, verstrooiing, vertier, verzet, verzetje
ontspanning (zn) :
dolce far niente, relax, relaxatie, rust, verpozing, verslapping
recreatie (zn) :
ontspanning, uitspanning, verpozing, vrijetijdsbesteding
uitspanning (zn) :
recreatie, verpozing
verzet (zn) :
verpozing

woordverbanden van ‘verpozing’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
afleiding, ontspanning, uitspanning, verpozing, verstrooiing

Afleiding — ontspanning — uitspanning — verpoozing — verstrooiing. Afleiding is de afwending der gedachte van hetgeen ons inspanning of kwelling geeft, op iets, dat onzen geest opgewekter stemt. Waar de rust van den geest gesteld wordt tegenover de inspanning door den arbeid, spreekt men van ontspanning. Verpoozing ziet meer op het tijdelijke en aangename der rust. Meer op het vermaak ziende, dat de afleiding veroorzaakt, is uitspanning. Ook afleiding wordt dikwijls in dezen zin gebruikt. Bij verstrooiing veronderstelt men, dat de afleiding der gedachte wordt gezocht om zorgen te verzetten, of onaangename gedachten te ver-jagen: verstrooiing wordt ook voor uitspanning genomen. Heb nu eens braaf pleizier, gij hebt ook wel eenige afleiding noodig. Na een inspannenden arbeid moet men wat ontspanning hebben. Daar hij zooveel verdriet en moeilijkheden te huis had, zocht hij verstrooiing, ten einde zijn leed te vergeten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0022 c