respijt

als woordenboektrefwoord:

respijt:
o. uitstel van betaling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

respijt (zn) :
schorsing, rust, onderbreking, adempauze, oponthoud, verlet, opschorting, verwijl
respijt (zn) :
uitstel, indult

als synoniem van een ander trefwoord:

rust (zn) :
pauze, ontspanning, onderbreking, stilstand, evenwicht, poos, respijt, break, halftime, verpozing, windstilte, pauzering
onderbreking (zn) :
pauze, storing, tussenkomst, interruptie, afbreking, tussenpoos, respijt, opschorting
uitstel (zn) :
verschuiving, vertraging, respijt, verlet, verdaging, surseance, opschorting, verwijl
schorsing (zn) :
staking, stilstand, respijt
dispensatie (zn) :
respijt, indult
indult (zn) :
respijt

woordverbanden van ‘respijt’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c