tussenkomst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tussenkomst (zn):
bemiddeling, bemoeienis, bemoeiing, inmenging, interferentie, intermediair, interventie
tussenkomst (zn):
interruptie, onderbreking

als synoniem van een ander trefwoord:

bemiddeling (zn) :
intercessie, intermediair, interpositie, interventie, mediatie, middel, middelaarschap, tussenkomst, verzoening, voorspraak
voorspraak (zn) :
aanbeveling, bemiddeling, bepleiting, protectie, recommandatie, tussenkomst, verdediging
onderbreking (zn) :
afbreking, interruptie, opschorting, pauze, respijt, storing, tussenkomst, tussenpoos
interventie (zn) :
bemiddeling, bemoeienis, ingrijpen, inmenging, tussenkomst
intermediair (zn) :
bemiddeling, tussenkomst

woordverbanden van ‘tussenkomst’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
tussenkomst, voeging, vrijwaring

Tusschenkomst — voeging — vrijwaring. Alle drie juridische termen voor het deelnemen van een derde in het proces tusschen twee andere personen (partijen). Men noemt dit voeging, wanneer een derde alleen tot steun van een der partijen zich in het proces mengt; tusschenkomst wanneer een derde als zelfstandige derde partij tegenover de twee andere zich in het proces mengt. Bij vrijwaring daarentegen wordt een derde door een der partijen in het proces geroepen, om hem tegen de mogelijke gevolgen bij 't verliezen van het proces te vrijwaren d. i. die gevolgen, b.v. schavergoeding, voor hem te dragen. Vrijwaring is dus gedwongen voeging.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.126.69.

debug info: 0.0021 c