tussenkomst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tussenkomst (zn) :
bemiddeling, bemoeienis, interventie, intermediair, inmenging, interferentie, bemoeiing
tussenkomst (zn) :
onderbreking, interruptie

als synoniem van een ander trefwoord:

bemiddeling (zn) :
middel, tussenkomst, verzoening, interventie, voorspraak, intermediair, middelaarschap, mediatie, interpositie, intercessie
voorspraak (zn) :
aanbeveling, tussenkomst, verdediging, bemiddeling, protectie, recommandatie, bepleiting
onderbreking (zn) :
pauze, storing, tussenkomst, interruptie, afbreking, tussenpoos, respijt, opschorting
interventie (zn) :
ingrijpen, tussenkomst, bemiddeling, bemoeienis, inmenging
intermediair (zn) :
tussenkomst, bemiddeling

woordverbanden van ‘tussenkomst’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

tussenkomst, voeging, vrijwaring

Alle drie juridische termen voor het deelnemen van een derde in het proces tusschen twee andere personen (partijen). Men noemt dit voeging, wanneer een derde alleen tot steun van een der partijen zich in het proces mengt; tusschenkomst wanneer een derde als zelfstandige derde partij tegenover de twee andere zich in het proces mengt. Bij vrijwaring daarentegen wordt een derde door een der partijen in het proces geroepen, om hem tegen de mogelijke gevolgen bij 't verliezen van het proces te vrijwaren  d. i. die gevolgen, b.v. schavergoeding, voor hem te dragen. Vrijwaring is dus gedwongen voeging.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c