ingrijpen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

interfereren (ww) :
bemiddelen, ingrijpen, interveniëren, tussenbeide komen
tussenkomen (ww) :
bemiddelen, ingrijpen, optreden
interventie (zn) :
bemiddeling, bemoeienis, ingrijpen, inmenging, tussenkomst
toedoen (zn) :
hulp, ingrijpen, medewerking, schuld

woordverbanden van ‘ingrijpen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c