hulp

als woordenboektrefwoord:

hulp:
v. (-en), bijstand.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hulp (zn) :
ondersteuning, hulpverlening, medewerking, assistentie, steun, bijstand, subsidie, handreiking, hulpbetoon, onderstand
hulp (zn) :
kracht, helper, hulpje, assistent, dienaar, bediende, werknemer, werkster, butler, helpster, hulpkracht
hulp (zn) :
hulpmiddel, werktuig, gereedschap, toestel, apparaat, gerei, utiliteit, utensiliën, apparaatje
hulp (zn) :
weldoener, begunstiger, weldoenster, begunstigster
hulp (zn) :
verlichting, ruggensteun, geruststelling

als synoniem van een ander trefwoord:

steun (zn) :
ondersteuning, hulpverlening, toevlucht, medewerking, bescherming, assistentie, bijstand, hulp, ruggensteun, bevordering, support, rugsteun, adhesie, hulpbetoon, geruststelling, bemoediging
ondersteuning (zn) :
hulpverlening, medewerking, noodhulp, bescherming, steun, bijstand, hulp, steunpilaar, subsidie, support, handreiking, stut, diaconie, hulpbetoon, schraging, bemoediging, backing, onderstand
kracht (zn) :
personeel, functionaris, werkneemster, hulp, bediende, werknemer, arbeider, beambte, employé, employée, arbeidskracht
dienaar (zn) :
knecht, loopjongen, hulp, oppasser, bediende, dienstbode, bode, butler, diender, huisknecht, dienstknecht
bediende (zn) :
knecht, dienaar, hulp, dienstbode, bode, lakei, lijfknecht, page, huisknecht, dienstknecht
helper (zn) :
knecht, redder, assistent, hulp, schildknaap, medewerker, diender, secondant, hulpkracht
assistent (zn) :
rechterhand, helper, hulp, medewerker, secondant, ondergeschikte, hulpkracht
bijstand (zn) :
ondersteuning, hulpverlening, assistentie, steun, hulp, hulpbetoon
redding (zn) :
verlossing, bevrijding, uitkomst, hulp, behoud, heil, behoudenis
hulpmiddel (zn) :
gereedschap, hulpje, instrument, hulp, redmiddel, utiliteit
soelaas (zn) :
troost, verlichting, uitkomst, hulp, vertroosting, solaas
uitkomst (zn) :
oplossing, steun, bijstand, hulp, redding, uitweg, uitkom
steun (zn) :
troost, houvast, hulp, baat, soelaas, heul
toedoen (zn) :
schuld, ingrijpen, medewerking, hulp
assistentie (zn) :
medewerking, steun, bijstand, hulp
versterking (zn) :
hulp

woordverbanden van ‘hulp’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De medewerking die men anderen verleent, waar diens krachten niet toereikend zijn om een last te dragen. Hulp is het algemeene woord Bijstand wordt vooral in overdrachtelijken zin gebezigd, en komt in de beteekenis van hulp om de ellende of armoede te dragen met onderstand en ondersteuning overeen. Onderstand wordt alleen gebruikt voor bijstand aan behoeftigen; dit is met ondersteuning en bijstand niet het geval.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 31:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 379:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c