ondergeschikte

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

assistent (zn) :
helper, hulp, hulpkracht, medewerker, ondergeschikte, rechterhand, secondant
knecht (zn) :
assistent, bediende, dienaar, dienstbode, hulpje, lakei, ondergeschikte
onderdaan (zn) :
dienaar, ondergeschikte, onderhorige, onderworpene
mindere (zn) :
lagere, ondergeschikte

woordverbanden van ‘ondergeschikte’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondergeschikte
baas, chef, superieur
zie ook:
onderschikken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c