helper

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

helper (zn) :
assistent, diender, hulp, hulpkracht, knecht, medewerker, redder, schildknaap, secondant
helper (zn) :
bondgenoot, handlanger

als synoniem van een ander trefwoord:

medewerker (zn) :
ambtgenoot, assistent, collaborateur, collega, employé, functionaris, gildebroeder, helper, medewerkster, werkkracht
hulp (zn) :
assistent, bediende, butler, dienaar, helper, helpster, hulpje, hulpkracht, kracht, werknemer, werkster
assistent (zn) :
helper, hulp, hulpkracht, medewerker, ondergeschikte, rechterhand, secondant
bondgenoot (zn) :
geallieerde, helper, lid, medestander, medestrijder
handlanger (zn) :
complice, helper, medeplichtige, trawant, volgeling
redder (zn) :
bevrijder, heiland, helper, verlosser, Zaligmaker

woordverbanden van ‘helper’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c