diender

als woordenboektrefwoord:

diender:
m. (-s), gerechtsdienaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

politie (zn) :
agent, bink, diender, flik, gerechtsdienaar, glimmerik, juut, kip, klabak, pandoer, politieambtenaar, politiebeambte, politieman, sjouter, smeris, tuut, wetsdienaar, wout
politieagent (zn) :
agent, bink, blauwe, diender, flik, gardevil, kip, klabak, koddebeier, politie, politieman, smeris, stille, tuut, wout
dienaar (zn) :
bediende, bode, butler, diender, dienstbode, dienstknecht, huisknecht, hulp, knecht, loopjongen, oppasser
helper (zn) :
assistent, diender, hulp, hulpkracht, knecht, medewerker, redder, schildknaap, secondant
rakker (zn) :
diender

woordverbanden van ‘diender’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
diender, agent van politie, gerechtsdienaar, marechaussee, veldwachter

Diender — agent van politie — gerechtsdienaar — marechaussee — veldwachter. De benaming van diender, uit diener ontstaan, is de oude benaming, welke nog bij het volk in zwang is; voluit luidde zij diener van het recht of gerechtsdiener. Gerechtsdienaar is hij voor zoo verre hij tot het gerecht behoort. Agent van politie is zijn titel als beambte met het toezicht op de orde of politie belast. Onder veldwachter verstaat men den beambte, die ten plattenlande met dit toezicht belast is, en die, al naarmate hij door de gemeente of door hét rijk wordt aangesteld en gesalarieerd, gemeente- of rijksveldwachter genoemd wordt. Behoort deze laatste tot een op militairen voet ingericht corps, dat ten deele bereden, ten deele te voet is, dan heet hij marechaussee.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dienaar, bediende, diender, dienstbode, knecht, lakei

DIENAAR, BEDIENDE, DIENDER, DIENSTBODE, KNECHT, LAKKEI

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 51.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
dooie diender

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c