veldwachter

als woordenboektrefwoord:

veldwachter:
m. (-s), politieman op het platte land.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

garde (zn) :
boswachter, jachtopziener, veldwachter

woordverbanden van ‘veldwachter’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De benaming van diender, uit diener ontstaan, is de oude benaming, welke nog bij het volk in zwang is; voluit luidde zij diener van het recht of gerechtsdiener. Gerechtsdienaar is hij voor zoo verre hij tot het gerecht behoort. Agent van politie is zijn titel als beambte met het toezicht op de orde of politie belast. Onder veldwachter verstaat men den beambte, die ten plattenlande met dit toezicht belast is, en die, al naarmate hij door de gemeente of door hét rijk wordt aangesteld en gesalarieerd, gemeente- of rijksveldwachter genoemd wordt. Behoort deze laatste tot een op militairen voet ingericht corps, dat ten deele bereden, ten deele te voet is, dan heet hij marechaussee.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0029 c