assistent

als woordenboektrefwoord:

assistent, adsistent:
m. en v. (-en), ondergeschikt helper.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

assistent (zn) :
helper, hulp, hulpkracht, medewerker, ondergeschikte, rechterhand, secondant

als synoniem van een ander trefwoord:

medewerker (zn) :
ambtgenoot, assistent, collaborateur, collega, employé, functionaris, gildebroeder, helper, medewerkster, werkkracht
hulp (zn) :
assistent, bediende, butler, dienaar, helper, helpster, hulpje, hulpkracht, kracht, werknemer, werkster
helper (zn) :
assistent, diender, hulp, hulpkracht, knecht, medewerker, redder, schildknaap, secondant
knecht (zn) :
assistent, bediende, dienaar, dienstbode, hulpje, lakei, ondergeschikte
arbeidskracht (zn) :
arbeider, assistent, medewerker, werker, werkkracht, werknemer
grensrechter (zn) :
assistent, lijnrechter

woordverbanden van ‘assistent’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c