arbeidskracht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

arbeidskracht (zn) :
arbeider, assistent, medewerker, werker, werkkracht, werknemer

als synoniem van een ander trefwoord:

kracht (zn) :
arbeider, arbeidskracht, beambte, bediende, employé, employée, functionaris, hulp, personeel, werknemer, werkneemster

woordverbanden van ‘arbeidskracht’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c