arbeidskracht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

arbeidskracht (zn) :
werker, assistent, werkkracht, werknemer, arbeider, medewerker

als synoniem van een ander trefwoord:

kracht (zn) :
personeel, functionaris, werkneemster, hulp, bediende, werknemer, arbeider, beambte, employé, employée, arbeidskracht

woordverbanden van ‘arbeidskracht’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c