arbeider

als woordenboektrefwoord:

arbeider:
m. (-s), werkman ; dagloner.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

arbeider (zn):
fabrieksarbeider, landarbeider, werker, werkkracht, werkman
arbeider (zn):
loonslaaf, loontrekker, werknemer

als synoniem van een ander trefwoord:

kracht (zn) :
arbeider, arbeidskracht, beambte, bediende, employé, employée, functionaris, hulp, personeel, werknemer, werkneemster
arbeidskracht (zn) :
arbeider, assistent, medewerker, werker, werkkracht, werknemer
werkman (zn) :
arbeider, handwerksman

woordverbanden van ‘arbeider’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
arbeider, dagloner, werkman

Arbeider — daglooner — werkman. Een persoon, die voor loon meest lichamelijken arbeid verricht. Werkman wordt gebezigd van hem, die eene werkzaamheid of een beroep heeft, waarvoor ondervinding en kennis noodig zijn. Arbeider duidt meer aan dengene, die werkzaamheden verricht, waarvoor weinig geestesoefening of wetenschap en kunstvaardigheid, maar vooral spierkracht gevorderd wordt. Daglooner wordt hij genoemd, wiens loon per dag berekend wordt; bij voorkeur iemand, die geen vasten patroon heeft, en in den land- of tuinbouw werkzaam is. De tuinman en de boer hebben hun arbeiders en daglooners, de timmerman en de metselaar hun werklieden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
arbeider, arbeidsman, werkman

ARBEIDER, ARBEIDSMAN, WERKMAN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 168.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

arbeider
bourgeois

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c