arbeiden

als woordenboektrefwoord:

arbeiden:
(arbeidde, gearbeid), werk verrichten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

arbeiden (ww) :
werken

als synoniem van een ander trefwoord:

werken (ww) :
zwoegen, bezig zijn, arbeiden, zich inspannen

woordverbanden van ‘arbeiden’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Tusschen arbeiden en werken bestaat hetzelfde onderscheid als tusschen arbeid en werk, hoewel arbeiden (vooral door invloed van het Hoogd.) in sommige, gevallen, niet met het bijdenkbeeld gepaard gaat, dat het meer inspanning-vereischt dan werken. Bij de drie laatste woorden staat het zware en ver-. moeiende van den arbeid op den voorgrond. Zwoegen zegt men van arbeid verrichten, die iemands krachten bijna te boven gaat; sloven gaat met het bijdenkbeeld gepaard, dat de te verrichten arbeid moeilijk en langdurig is, en dubbel zwaar valt door getob, zorg en kommer waaronder hij geschiedt, terwijl slaven gebezigd wordt van het verrichten van een gedwongen, harden, rusteloozen arbeid, waarbij de mensch zich vernederd gevoelt.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

arbeiden
luieren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c