zich inspannen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

werken (ww) :
zwoegen, bezig zijn, arbeiden, zich inspannen
zich inzetten (ww) :
in actie komen, moeite doen, zich inspannen

woordverbanden van ‘zich inspannen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

pogen, zich inspannen, streven, trachten

Zich moeite geven om een doel te bereiken. Pogen, streven en trachten blijven het dichtst bij de grondbeteekenis. Pogen is alle middelen in het werk stellen om iets te doen; trachten is het inspannen der krachten om iets te erlangen; streven drukt hetzelfde uit, maar is sterker. Bij de beide laatste woorden wordt de krachtsinspanning beschouwd als een uitvloeisel van de sterke begeerte van den mensch; bij trachten staat dit echter niet zoo sterk op den voorgrond als bij streven. Wij pogen goed te schrijven; wij trachten zonder fout te schrijven, wij streven naar zuiverheid van taal. De mensch streeft naar geluk. Zich inspannen ziet meer op de spanning der spieren, die bij het zware werk noodig is, en, daar de spieren zinnelijke voorstelling der kracht zijn, duidt het aanwenden van kracht aan. Hij spande zich tot het uiterste in, om het werk op tijd af te krijgen.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c