werkkracht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

medewerker (zn) :
collega, medewerkster, helper, assistent, functionaris, werkkracht, collaborateur, employé, gildebroeder, ambtgenoot
daadkracht (zn) :
energie, werkkracht, pit, puf, slagkracht, geestkracht, fut, pep, kloekheid, stootkracht, arbeidsvermogen
vermogen (zn) :
kracht, macht, bekwaamheid, werkkracht, potentie, capaciteit, faculteit
arbeidskracht (zn) :
werker, assistent, werkkracht, werknemer, arbeider, medewerker
arbeider (zn) :
werker, landarbeider, werkkracht, werkman, fabrieksarbeider
hand (zn) :
werkkracht

woordverbanden van ‘werkkracht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c