werkkracht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

medewerker (zn) :
ambtgenoot, assistent, collaborateur, collega, employé, functionaris, gildebroeder, helper, medewerkster, werkkracht
daadkracht (zn) :
arbeidsvermogen, energie, fut, geestkracht, kloekheid, pep, pit, puf, slagkracht, stootkracht, werkkracht
vermogen (zn) :
bekwaamheid, capaciteit, faculteit, kracht, macht, potentie, werkkracht
arbeidskracht (zn) :
arbeider, assistent, medewerker, werker, werkkracht, werknemer
arbeider (zn) :
fabrieksarbeider, landarbeider, werker, werkkracht, werkman
hand (zn) :
werkkracht

woordverbanden van ‘werkkracht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c