doorzettingsvermogen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doorzettingsvermogen (zn) :
veerkracht, volharding, vasthoudendheid, perseveratie

als synoniem van een ander trefwoord:

fut (zn) :
doorzettingsvermogen, kracht, poeder, vuur, veerkracht, werklust, lust, energie, vitaliteit, pit, puf, daadkracht, bedrijvigheid, slagkracht, opgewektheid, geestkracht, flinkheid, pep, aandrift, kloekheid, pittigheid, stootkracht
vasthoudendheid (zn) :
vastberadenheid, doorzettingsvermogen, taaiheid, volharding, verbetenheid, standvastigheid, onverzettelijkheid, onbuigzaamheid, kleverigheid, hardnekkigheid, tenaciteit
punch (zn) :
durf, doorzettingsvermogen, energie, wilskracht, pit

woordverbanden van ‘doorzettingsvermogen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

fut:
levendigheid, werkkracht, geestkracht, doorzettingsvermogen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c