vuur

als woordenboektrefwoord:

vuur:
o. (vuren), brandende massa; met vuur spelen, gevaarlijk spel spelen.
vuur:
o. gloed, ijver. Vuur'mond, m, (-en), kanon.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vuur (zn) :
animo, begeestering, bezieling, drift, elan, enthousiasme, fut, geestdrift, gloed, hartstocht, heftigheid, hevigheid, ijver, inspiratie, inzet, kracht, levendigheid, poeder, spirit, vervoering, vurigheid
vuur (zn) :
brand, fik, vlam, vlammen, vonk, vonken, vuurzee
vuur (zn) :
brander, fornuis, haard, haardvuur, kachel, pit
vuur (zn) :
kustlicht, vuurtoren
vuur (zn) :
beschieting
vuur (zn) :
bliksem

als synoniem van een ander trefwoord:

fut (zn) :
aandrift, bedrijvigheid, daadkracht, doorzettingsvermogen, energie, flinkheid, geestkracht, kloekheid, kracht, lust, opgewektheid, pep, pit, pittigheid, poeder, puf, slagkracht, stootkracht, veerkracht, vitaliteit, vuur, werklust
kracht (zn) :
druk, dynamiek, energie, flinkheid, force, fors, fut, geweld, gewicht, hardheid, hevigheid, intensiteit, jeu, lichaamskracht, macht, onstuimigheid, pit, sterkte, vaart, vermogen, vuur, waarde, werkvermogen
geestdrift (zn) :
animo, begeestering, bezieling, elan, enthousiasme, felheid, gedrevenheid, gloed, gretigheid, happigheid, hartstocht, ijver, inzet, roes, verve, vervoering, vurigheid, vuur, zielsverrukking
elan (zn) :
begeestering, bevlieging, bezieling, enthousiasme, flair, gedrevenheid, geestdrift, gloed, ijver, impuls, levendigheid, strijdlust, vaart, vervoering, vuur, zwier
hartstocht (zn) :
begeerte, drift, felheid, gedrevenheid, geestdrift, gepassioneerdheid, koorts, liefde, manie, onstuimigheid, opwinding, passie, verzotheid, vurigheid, vuur
enthousiasme (zn) :
animo, aviditeit, begeestering, begerigheid, bezieling, elan, geestdrift, geestvervoering, gloed, gretigheid, ijver, opgetogenheid, vervoering, vuur
bezieling (zn) :
aandrift, animo, bevlogenheid, elan, enthousiasme, geestdrift, gloed, ingeving, inspiratie, leven, schwung, toewijding, verve, vervoering, vuur
animo (zn) :
aviditeit, begerigheid, belangstelling, bereidwilligheid, bezieling, enthousiasme, geestdrift, gretigheid, happigheid, lust, vuur, zin
drift (zn) :
aandrift, begeerte, hartstocht, hevigheid, impetuositeit, neiging, onstuimigheid, opgewondenheid, opwinding, passie, vuur, zucht
gloed (zn) :
bezieling, elan, enthousiasme, geestdrift, ijver, levendigheid, opgewondenheid, schwung, verve, vervoering, vlam, vuur
inzet (zn) :
enthousiasme, geestdrift, ijver, inspanning, toewijding, vurigheid, vuur, werklust, zorg
levendigheid (zn) :
beweeglijkheid, dartelheid, fut, temperament, vitaliteit, vuur
ijver (zn) :
elan, geestdrift, gloed, passie, vurigheid, vuur
brand (zn) :
fik, haard, hitte, vuur, vuurgloed, vuurzee
poeder (zn) :
fut, leven, levendigheid, vuur
hitte (zn) :
brand, gloed, vuur, warmte
vlam (zn) :
gloed, hartstocht, vuur
fik (zn) :
brand, hens, vuur
temperament (zn) :
spirit, vuur
vlammen (zn) :
vuur

woordverbanden van ‘vuur’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Sterke aandrift, buitengewone gemoedsbeweging, die van voorbijgaanden aard is. De geestdrift is edeler en kalmer, onderstelt meer bewustzijn en zelfbeheersching en heeft alleen het goede en schoone ten doel. In beeldspraak wordt ditzelfde door vuur uitgedrukt, evenals ook de adjectieven warm en vurig het bezit hiervan aanduiden. De vervoering is hartstochtelijker, leidt licht tot buitensporigheden, en hetgeen waardoor zij wordt opgewekt, kan ook van minder gehalte zijn.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 406:

brand, gloed, vlam, vuur

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 239:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c