inspanning

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inspanning (zn) :
arbeid, ijver, inzet, krachtsinspanning, moeite, poging, streven, vermoeienis, werk, zorg

als synoniem van een ander trefwoord:

bezigheid (zn) :
activiteit, affaire, ambacht, arbeid, bedrijvigheid, beroep, beslommering, dienst, emplooi, functie, inspanning, karweitje, occupatie, verrichting, werk, werkkring, werkzaamheid
zorg (zn) :
bekommerdheid, bekommering, bekommernis, bescherming, bewaking, inspanning, onderhoud, oppas, toezicht, verzorging, voorziening
inzet (zn) :
enthousiasme, geestdrift, ijver, inspanning, toewijding, vurigheid, vuur, werklust, zorg
werk (zn) :
arbeidsproces, daad, inspanning, prestatie, verrichting
poging (zn) :
inspanning, krachtsinspanning, moeite, streven
arbeid (zn) :
bezigheid, inspanning, werk, werkzaamheid
demarche (zn) :
inspanning, poging, stap
moeite (zn) :
inspanning, zorg, poging

woordverbanden van ‘inspanning’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

inspanning
ontspanning, rust

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c