daad

als woordenboektrefwoord:

daad:
v. (daden), verrichting.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

daad (zn) :
optreden, werk, praktijk, handeling, actie, streek, prestatie, wapenfeit, verrichting, gedraging
daad (zn) :
paring, geslachtsgemeenschap
daad (zn) :
gebaar, blijk, geste

als synoniem van een ander trefwoord:

prestatie (zn) :
heldendaad, daad, werk, resultaat, stunt, verdienste, wapenfeit, verrichting, toer, krachttoer, tour de force, performatie, huzarenstukje, bravourestuk, exploot
geslachtsgemeenschap (zn) :
daad, betrekking, gemeenschap, seksueel verkeer, paring, bijslaap, copulatie, coïtus, cohabitatie
verrichting (zn) :
daad, operatie, werk, activiteit, handeling, bezigheid, werkzaamheid, prestatie, performatie
handeling (zn) :
daad, optreden, handgreep, activiteit, actie, werkzaamheid, manoeuvre, verrichting, act
optreden (zn) :
daad, doen en laten, ingreep, methodiek, performance, handelwijze
actie (zn) :
maatregel, daad, optreden, handeling, verrichting, handelswijze
werk (zn) :
daad, inspanning, prestatie, verrichting, arbeidsproces
gebaar (zn) :
daad, handreiking, mime, geste, gesticulatie
geste (zn) :
daad, handreiking, gebaar van goede wil
praktijk (zn) :
daad, handeling, actie, streek, gedraging
zet (zn) :
daad, actie, streek, beweging, manoeuvre
streek (zn) :
daad, kunstje, truc, list, foefje, foef
feitelijkheid (zn) :
daad, gewelddaad
feit (zn) :
daad, handeling

woordverbanden van ‘daad’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene met bewustzijn door den wil van een persoon volbrachte werking. Bij daad heeft men meer de op zich zelf staande werking op het oog, terwijl handeling eene meer gecompliceerde wijze van doen veronderstelt. Bedrijf is in hoofdzaak hetzelfde als daad, doch is meer collectief; men beschouwt hierbij de daad meer in betrekking tot hare gevolgen. Uit zijne handelingen kan men niet opmaken dat hij vooruit wil komen, want hij voert niets uit. Geen woorden maar daden zijn blijken van deugd. 't Vangt aan het stout bedrijf, maar 't nakroost van zal spreken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 226:

woorden met een verwante vorm:

bijwoord / bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c