daad

als woordenboektrefwoord:

daad:
v. (daden), verrichting.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

daad (zn) :
actie, gedraging, handeling, optreden, praktijk, prestatie, streek, verrichting, werk, wapenfeit
daad (zn) :
geslachtsgemeenschap, paring
daad (zn) :
blijk, gebaar, geste

als synoniem van een ander trefwoord:

prestatie (zn) :
bravourestuk, daad, exploot, heldendaad, huzarenstukje, krachttoer, performatie, resultaat, stunt, toer, tour de force, verdienste, verrichting, wapenfeit, werk
geslachtsgemeenschap (zn) :
betrekking, bijslaap, cohabitatie, coïtus, copulatie, daad, gemeenschap, paring, seksueel verkeer
verrichting (zn) :
activiteit, bezigheid, daad, handeling, operatie, performatie, prestatie, werk, werkzaamheid
handeling (zn) :
act, actie, activiteit, daad, handgreep, manoeuvre, optreden, verrichting, werkzaamheid
optreden (zn) :
daad, doen en laten, handelwijze, ingreep, methodiek, performance
actie (zn) :
daad, handeling, handelswijze, maatregel, optreden, verrichting
werk (zn) :
arbeidsproces, daad, inspanning, prestatie, verrichting
gebaar (zn) :
daad, geste, gesticulatie, handreiking, mime
geste (zn) :
daad, gebaar van goede wil, handreiking
praktijk (zn) :
actie, daad, gedraging, handeling, streek
zet (zn) :
actie, beweging, daad, manoeuvre, streek
streek (zn) :
daad, foef, foefje, kunstje, list, truc
feitelijkheid (zn) :
daad, gewelddaad
feit (zn) :
daad, handeling

woordverbanden van ‘daad’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eene met bewustzijn door den wil van een persoon volbrachte werking. Bij daad heeft men meer de op zich zelf staande werking op het oog, terwijl handeling eene meer gecompliceerde wijze van doen veronderstelt. Bedrijf is in hoofdzaak hetzelfde als daad, doch is meer collectief; men beschouwt hierbij de daad meer in betrekking tot hare gevolgen. Uit zijne handelingen kan men niet opmaken dat hij vooruit wil komen, want hij voert niets uit. Geen woorden maar daden zijn blijken van deugd. 't Vangt aan het stout bedrijf, maar 't nakroost van zal spreken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 226:

woorden met een verwante vorm:

bijwoord / bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c