maatregel

als woordenboektrefwoord:

maatregel:
m. (-en), ordening ; bepaling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

maatregel (zn):
actie, regeling, schikking, stap

als synoniem van een ander trefwoord:

verordening (zn) :
beschikking, besluit, bevel, decreet, edict, maatregel, ordinantie, ordonnantie, overheidsbesluit, prescriptie, reglement, voorschrift
beschikking (zn) :
bepaling, beslissing, bestemming, bestiering, decreet, dispositie, maatregel, ordening, ordonnantie, regeling, verordening
actie (zn) :
daad, handeling, handelswijze, maatregel, optreden, verrichting
schikking (zn) :
maatregel, regeling, regularisatie, voorziening
provisie (zn) :
maatregel, proviand, voorraad, voorziening
stap (zn) :
actie, demarche, initiatief, maatregel

woordverbanden van ‘maatregel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
voorschrift, richtsnoer, regel, regelmaat, maatregel, maatstaf, schaal, peil, rekening

VOORSCHRIFT, RIGTSNOER, REGEL, REGELMAAT, MAATREGEL, MAATSTAF, SCHAAL, PEIL, REKENING

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 173.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c