maatregel

als woordenboektrefwoord:

maatregel:
m. (-en), ordening ; bepaling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

maatregel (zn) :
actie, stap, regeling, schikking

als synoniem van een ander trefwoord:

verordening (zn) :
maatregel, besluit, beschikking, voorschrift, bevel, reglement, prescriptie, ordonnantie, decreet, overheidsbesluit, edict, ordinantie
beschikking (zn) :
bestemming, maatregel, bepaling, beslissing, regeling, verordening, ordening, dispositie, ordonnantie, decreet, bestiering
actie (zn) :
maatregel, daad, optreden, handeling, verrichting, handelswijze
schikking (zn) :
maatregel, voorziening, regeling, regularisatie
provisie (zn) :
maatregel, voorraad, voorziening, proviand
stap (zn) :
maatregel, initiatief, actie, demarche

woordverbanden van ‘maatregel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 173:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c