bepaling

als woordenboektrefwoord:

bepaling:
v. (-en), vaststelling; omschrijving. bepalinkje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bepaling (zn) :
beding, clausule, conditie, mits, regeling, reglement, schikking, term, voorbeding, voorschrift, voorwaarde
bepaling (zn) :
afbakening, berekening, definitie, determinatie, meting, omschrijving, vaststelling

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
beding, bepaling, besluit, bevel, decreet, gebod, injunctie, lastgeving, ordonnantie, precept, prescriptie, protocol, regel, regelgeving, regeling, reglement, richtlijn, statuut, verordening, voorwaarde
beslissing (zn) :
bepaling, beschikking, besluit, decisie, determinatie, doorslag, oordeel, oplossing, optie, resolutie, uitslag, uitsluitsel, uitspraak, vaststelling, vonnis
voorwaarde (zn) :
beding, bepaling, clausule, conditie, eis, mits, modaliteit, proviso, term, uitvoeringsbepaling, voorbeding, voorbehoud, voorschrift
beschikking (zn) :
bepaling, beslissing, bestemming, bestiering, decreet, dispositie, maatregel, ordening, ordonnantie, regeling, verordening
mits (zn) :
beding, bepaling, conditie, maar, modaliteit, proviso, randvoorwaarde, stipulatie, term, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
modaliteit (zn) :
beding, bepaling, conditie, mits, proviso, randvoorwaarde, stipulatie, term, uitvoeringsbepaling, voorbeding, voorwaarde
schikking (zn) :
accommodatie, afspraak, akkoord, arrangement, bepaling, compromis, ordinantie, overeenkomst, transactie, vergelijk
omschrijving (zn) :
beeld, bepaling, beschrijving, definitie, equivalent, oppuntstelling, parafrase, perifrase
conditie (zn) :
beding, bepaling, eis, mits, modaliteit, restrictie, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
term (zn) :
beding, bepaling, conditie, proviso, stipulatie, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
reglement (zn) :
bepaling, dienstvoorschrift, regeling, statuut, voorschrift
beding (zn) :
bepaling, clausule, conditie, stipulatie, voorwaarde
clausule (zn) :
beding, bepaling, voorbehoud, zinsnede
randvoorwaarde (zn) :
beding, bepaling, conditie, stipulatie
determinatie (zn) :
bepaling, besluit, vaststelling
artikel (zn) :
bepaling, punt, wetsbepaling
afweging (zn) :
bepaling, vaststelling
fixatie (zn) :
bepaling, vastlegging

woordverbanden van ‘bepaling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c