bepaling

als woordenboektrefwoord:

bepaling:
v. (-en), vaststelling; omschrijving. bepalinkje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bepaling (zn) :
conditie, voorschrift, regeling, voorwaarde, schikking, mits, term, clausule, beding, reglement, voorbeding
bepaling (zn) :
berekening, omschrijving, definitie, afbakening, vaststelling, meting, determinatie

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
besluit, bepaling, regel, richtlijn, regeling, bevel, voorwaarde, gebod, verordening, protocol, beding, statuut, reglement, prescriptie, ordonnantie, decreet, injunctie, lastgeving, regelgeving, precept
beslissing (zn) :
besluit, beschikking, uitspraak, oordeel, bepaling, uitslag, doorslag, oplossing, vonnis, optie, resolutie, vaststelling, uitsluitsel, determinatie, decisie
voorwaarde (zn) :
conditie, bepaling, voorschrift, voorbehoud, mits, term, eis, clausule, beding, modaliteit, voorbeding, uitvoeringsbepaling, proviso
beschikking (zn) :
bestemming, maatregel, bepaling, beslissing, regeling, verordening, ordening, dispositie, ordonnantie, decreet, bestiering
mits (zn) :
conditie, bepaling, maar, voorbehoud, voorwaarde, term, beding, modaliteit, voorbeding, stipulatie, randvoorwaarde, proviso
modaliteit (zn) :
conditie, bepaling, voorwaarde, mits, term, beding, voorbeding, uitvoeringsbepaling, stipulatie, randvoorwaarde, proviso
schikking (zn) :
bepaling, overeenkomst, compromis, afspraak, arrangement, akkoord, transactie, vergelijk, accommodatie, ordinantie
omschrijving (zn) :
bepaling, beschrijving, beeld, definitie, equivalent, parafrase, oppuntstelling, perifrase
conditie (zn) :
bepaling, voorbehoud, voorwaarde, mits, eis, restrictie, beding, modaliteit, voorbeding
term (zn) :
conditie, bepaling, voorbehoud, voorwaarde, beding, voorbeding, stipulatie, proviso
reglement (zn) :
bepaling, voorschrift, regeling, statuut, dienstvoorschrift
beding (zn) :
conditie, bepaling, voorwaarde, clausule, stipulatie
clausule (zn) :
bepaling, voorbehoud, zinsnede, beding
randvoorwaarde (zn) :
conditie, bepaling, beding, stipulatie
determinatie (zn) :
besluit, bepaling, vaststelling
artikel (zn) :
punt, bepaling, wetsbepaling
afweging (zn) :
bepaling, vaststelling
fixatie (zn) :
bepaling, vastlegging

woordverbanden van ‘bepaling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c