bepaling

als woordenboektrefwoord:

bepaling:
v. (-en), vaststelling; omschrijving. bepalinkje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bepaling (zn):
beding, clausule, conditie, mits, regeling, reglement, schikking, term, voorbeding, voorschrift, voorwaarde
bepaling (zn):
afbakening, berekening, definitie, determinatie, meting, omschrijving, vaststelling

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
beding, bepaling, besluit, bevel, decreet, gebod, injunctie, lastgeving, ordonnantie, precept, prescriptie, protocol, regel, regelgeving, regeling, reglement, richtlijn, statuut, verordening, voorwaarde
beslissing (zn) :
bepaling, beschikking, besluit, decisie, determinatie, doorslag, oordeel, oplossing, optie, resolutie, uitslag, uitsluitsel, uitspraak, vaststelling, vonnis
voorwaarde (zn) :
beding, bepaling, clausule, conditie, eis, mits, modaliteit, proviso, term, uitvoeringsbepaling, voorbeding, voorbehoud, voorschrift
mits (zn) :
beding, bepaling, conditie, maar, modaliteit, proviso, randvoorwaarde, stipulatie, term, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
beschikking (zn) :
bepaling, beslissing, bestemming, bestiering, decreet, dispositie, maatregel, ordening, ordonnantie, regeling, verordening
modaliteit (zn) :
beding, bepaling, conditie, mits, proviso, randvoorwaarde, stipulatie, term, uitvoeringsbepaling, voorbeding, voorwaarde
schikking (zn) :
accommodatie, afspraak, akkoord, arrangement, bepaling, compromis, ordinantie, overeenkomst, transactie, vergelijk
omschrijving (zn) :
beeld, bepaling, beschrijving, definitie, equivalent, oppuntstelling, parafrase, perifrase
conditie (zn) :
beding, bepaling, eis, mits, modaliteit, restrictie, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
term (zn) :
beding, bepaling, conditie, proviso, stipulatie, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
reglement (zn) :
bepaling, dienstvoorschrift, regeling, statuut, voorschrift
beding (zn) :
bepaling, clausule, conditie, stipulatie, voorwaarde
clausule (zn) :
beding, bepaling, voorbehoud, zinsnede
randvoorwaarde (zn) :
beding, bepaling, conditie, stipulatie
determinatie (zn) :
bepaling, besluit, vaststelling
artikel (zn) :
bepaling, punt, wetsbepaling
afweging (zn) :
bepaling, vaststelling
fixatie (zn) :
bepaling, vastlegging

woordverbanden van ‘bepaling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0028 c