beding

als woordenboektrefwoord:

beding:
o. (-en), voorwaarde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beding (zn) :
conditie, bepaling, voorwaarde, clausule, stipulatie

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
besluit, bepaling, regel, richtlijn, regeling, bevel, voorwaarde, gebod, verordening, protocol, beding, statuut, reglement, prescriptie, ordonnantie, decreet, injunctie, lastgeving, regelgeving, precept
voorwaarde (zn) :
conditie, bepaling, voorschrift, voorbehoud, mits, term, eis, clausule, beding, modaliteit, voorbeding, uitvoeringsbepaling, proviso
mits (zn) :
conditie, bepaling, maar, voorbehoud, voorwaarde, term, beding, modaliteit, voorbeding, stipulatie, randvoorwaarde, proviso
modaliteit (zn) :
conditie, bepaling, voorwaarde, mits, term, beding, voorbeding, uitvoeringsbepaling, stipulatie, randvoorwaarde, proviso
bepaling (zn) :
conditie, voorschrift, regeling, voorwaarde, schikking, mits, term, clausule, beding, reglement, voorbeding
conditie (zn) :
bepaling, voorbehoud, voorwaarde, mits, eis, restrictie, beding, modaliteit, voorbeding
term (zn) :
conditie, bepaling, voorbehoud, voorwaarde, beding, voorbeding, stipulatie, proviso
eis (zn) :
conditie, voorwaarde, vereiste, restrictie, beding, must
clausule (zn) :
bepaling, voorbehoud, zinsnede, beding
randvoorwaarde (zn) :
conditie, bepaling, beding, stipulatie

woordverbanden van ‘beding’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beding, voorwaarde

Eene omstandigheid, die plaats moet hebben, zal iets al dan niet geschieden. Voorwaarde is eene toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan men het geschieden, ontstaan of te niet gaan van iets (in rechten het bestaan of voortbestaan eener verbintenis) afhankelijk maakt. Beding is eene verplichting, die het gevolg is van vooraf gevoerde onderhandeling bij eene overeenkomst; wordt aan die verplichting geen gevolg gegeven, dan kan men vernietiging der overeenkomst eischen. Ik sta u mijn huis af onder voorwaarde dat gij het blijft bewonen. Ik verhoop u met Sept. mijn huis, onder beding dat gij de grondbelasting betaalt van het geheele jaar, en dat gij den koopprijs binnen acht dagen betaalt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 221:

beding, voorwaarde

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c