richtlijn

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

richtlijn (zn) :
voorschrift, directief, richtsnoer, beleidslijn
richtlijn (zn) :
rooilijn
richtlijn (zn) :
richtas

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
besluit, bepaling, regel, richtlijn, regeling, bevel, voorwaarde, gebod, verordening, protocol, beding, statuut, reglement, prescriptie, ordonnantie, decreet, injunctie, lastgeving, regelgeving, precept
richtsnoer (zn) :
voorschrift, norm, regel, richtlijn, criterium
directief (zn) :
voorschrift, richtlijn
lijn (zn) :
regel, richtlijn

woordverbanden van ‘richtlijn’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c