voorwaarde

als woordenboektrefwoord:

voorwaarde:
v. (-n), beding.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorwaarde (zn):
beding, bepaling, clausule, conditie, eis, mits, modaliteit, proviso, term, uitvoeringsbepaling, voorbeding, voorbehoud, voorschrift

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
beding, bepaling, besluit, bevel, decreet, gebod, injunctie, lastgeving, ordonnantie, precept, prescriptie, protocol, regel, regelgeving, regeling, reglement, richtlijn, statuut, verordening, voorwaarde
mits (zn) :
beding, bepaling, conditie, maar, modaliteit, proviso, randvoorwaarde, stipulatie, term, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
modaliteit (zn) :
beding, bepaling, conditie, mits, proviso, randvoorwaarde, stipulatie, term, uitvoeringsbepaling, voorbeding, voorwaarde
bepaling (zn) :
beding, clausule, conditie, mits, regeling, reglement, schikking, term, voorbeding, voorschrift, voorwaarde
conditie (zn) :
beding, bepaling, eis, mits, modaliteit, restrictie, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
term (zn) :
beding, bepaling, conditie, proviso, stipulatie, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
eis (zn) :
beding, conditie, must, restrictie, vereiste, voorwaarde
beding (zn) :
bepaling, clausule, conditie, stipulatie, voorwaarde
vereiste (zn) :
conditio sine qua non, eis, voorwaarde, vordering

woordverbanden van ‘voorwaarde’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beding, voorwaarde

Beding — voorwaarde. Eene omstandigheid, die plaats moet hebben, zal iets al dan niet geschieden. Voorwaarde is eene toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan men het geschieden, ontstaan of te niet gaan van iets (in rechten het bestaan of voortbestaan eener verbintenis) afhankelijk maakt. Beding is eene verplichting, die het gevolg is van vooraf gevoerde onderhandeling bij eene overeenkomst; wordt aan die verplichting geen gevolg gegeven, dan kan men vernietiging der overeenkomst eischen. Ik sta u mijn huis af onder voorwaarde dat gij het blijft bewonen. Ik verhoop u met Sept. mijn huis, onder beding dat gij de grondbelasting betaalt van het geheele jaar, en dat gij den koopprijs binnen acht dagen betaalt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beding, voorwaarde

BEDING, VOORWAARDE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 221.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c