voorbehoud

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

voorwaarde (zn) :
beding, bepaling, clausule, conditie, eis, mits, modaliteit, proviso, term, uitvoeringsbepaling, voorbeding, voorbehoud, voorschrift
beperking (zn) :
begrenzing, beknotting, beteugeling, gebondenheid, grens, inperking, limitatie, maat, reductie, restrictie, verkorting, voorbehoud
mits (zn) :
beding, bepaling, conditie, maar, modaliteit, proviso, randvoorwaarde, stipulatie, term, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
conditie (zn) :
beding, bepaling, eis, mits, modaliteit, restrictie, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
term (zn) :
beding, bepaling, conditie, proviso, stipulatie, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
protest (zn) :
bestrijding, bezwaar, kritiek, onvrede, opstand, tegenwerping, verzet, voorbehoud
reserve (zn) :
bedenking, bezwaar, terughoudendheid, voorbehoud
clausule (zn) :
beding, bepaling, voorbehoud, zinsnede
kanttekening (zn) :
opmerking, voorbehoud
restrictie (zn) :
voorbehoud

woordverbanden van ‘voorbehoud’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

uitzondering:
voorbehoud
voorbehoud:
voorwaarde, uitzondering

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c