restrictie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

restrictie (zn) :
voorbehoud
restrictie (zn) :
beperking

als synoniem van een ander trefwoord:

beperking (zn) :
grens, voorbehoud, maat, reductie, restrictie, inperking, verkorting, limitatie, gebondenheid, beteugeling, beknotting, begrenzing
conditie (zn) :
bepaling, voorbehoud, voorwaarde, mits, eis, restrictie, beding, modaliteit, voorbeding
eis (zn) :
conditie, voorwaarde, vereiste, restrictie, beding, must

woordverbanden van ‘restrictie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c