restrictie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

restrictie (zn) :
voorbehoud
restrictie (zn) :
beperking

als synoniem van een ander trefwoord:

beperking (zn) :
begrenzing, beknotting, beteugeling, gebondenheid, grens, inperking, limitatie, maat, reductie, restrictie, verkorting, voorbehoud
conditie (zn) :
beding, bepaling, eis, mits, modaliteit, restrictie, voorbeding, voorbehoud, voorwaarde
eis (zn) :
beding, conditie, must, restrictie, vereiste, voorwaarde

woordverbanden van ‘restrictie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c