reductie

als woordenboektrefwoord:

reductie:
v. (-s), vermindering.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

reductie (zn) :
afname, afslag, beperking, daling, inkrimping, korting, mindering, prijsvermindering, slinking, terugbrenging, verkleining, verlaging, vermindering
reductie (zn) :
herleiding

als synoniem van een ander trefwoord:

vermindering (zn) :
achteruitgang, afneming, afslag, aftrek, afzwakking, daling, inkrimping, korting, matiging, mindering, reductie, verkleining, verkorting, verlaging, versmalling, verval, verzachting, verzwakking
beperking (zn) :
begrenzing, beknotting, beteugeling, gebondenheid, grens, inperking, limitatie, maat, reductie, restrictie, verkorting, voorbehoud
korting (zn) :
afslag, aftrek, aftrekking, discount, inhouding, mindering, rabat, reductie, remissie, vermindering
afslag (zn) :
korting, prijsvermindering, reductie, verlaging, vermindering
vereenvoudiging (zn) :
herleiding, reductie, reductionisme, simplificatie
verlaging (zn) :
afslag, beperking, daling, reductie, vermindering

woordverbanden van ‘reductie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c