vermindering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vermindering (zn):
achteruitgang, afneming, afslag, aftrek, afzwakking, daling, inkrimping, korting, matiging, mindering, reductie, verkleining, verkorting, verlaging, versmalling, verval, verzachting, verzwakking
vermindering (zn):
kleinering, vernedering

als synoniem van een ander trefwoord:

reductie (zn) :
afname, afslag, beperking, daling, inkrimping, korting, mindering, prijsvermindering, slinking, terugbrenging, verkleining, verlaging, vermindering
achteruitgang (zn) :
decadentie, inzinking, recessie, regressie, teleurgang, teloorgang, teruggang, val, verloop, vermindering, verval
korting (zn) :
afslag, aftrek, aftrekking, discount, inhouding, mindering, rabat, reductie, remissie, vermindering
verval (zn) :
achteruitgang, afname, aftakeling, neergang, subversie, val, verloedering, verloop, vermindering
aftrek (zn) :
bejaardenaftrek, belastingaftrek, kinderaftrek, korting, mindering, vermindering
verzachting (zn) :
leniging, matiging, remissie, tempering, vergoelijking, vermindering
afslag (zn) :
korting, prijsvermindering, reductie, verlaging, vermindering
verlaging (zn) :
afslag, beperking, daling, reductie, vermindering
verzwakking (zn) :
degradatie, inzinking, verdunning, vermindering
aftrekking (zn) :
aftrek, korting, mindering, vermindering
beperking (zn) :
inkrimping, terugdringing, vermindering
afbouw (zn) :
afbraak, ontmanteling, vermindering
afname (zn) :
daling, vermindering

woordverbanden van ‘vermindering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Weer als een naaimachientje
Tussen 17:55 en 20:00 (CET) sputterde de server een beetje, met als gevolg dat paginaverzoeken maar met horten en stoten werden beantwoord. Inmiddels heb ik als het ware even wat olie tussen de radertjes gespoten. Nu loopt alles weer soepel. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0016 c