vermindering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vermindering (zn):
achteruitgang, afneming, afslag, aftrek, afzwakking, daling, inkrimping, korting, matiging, mindering, reductie, verkleining, verkorting, verlaging, versmalling, verval, verzachting, verzwakking
vermindering (zn):
kleinering, vernedering

als synoniem van een ander trefwoord:

reductie (zn) :
afname, afslag, beperking, daling, inkrimping, korting, mindering, prijsvermindering, slinking, terugbrenging, verkleining, verlaging, vermindering
achteruitgang (zn) :
decadentie, inzinking, recessie, regressie, teleurgang, teloorgang, teruggang, val, verloop, vermindering, verval
korting (zn) :
afslag, aftrek, aftrekking, discount, inhouding, mindering, rabat, reductie, remissie, vermindering
verval (zn) :
achteruitgang, afname, aftakeling, neergang, subversie, val, verloedering, verloop, vermindering
aftrek (zn) :
bejaardenaftrek, belastingaftrek, kinderaftrek, korting, mindering, vermindering
verzachting (zn) :
leniging, matiging, remissie, tempering, vergoelijking, vermindering
afslag (zn) :
korting, prijsvermindering, reductie, verlaging, vermindering
verlaging (zn) :
afslag, beperking, daling, reductie, vermindering
verzwakking (zn) :
degradatie, inzinking, verdunning, vermindering
aftrekking (zn) :
aftrek, korting, mindering, vermindering
beperking (zn) :
inkrimping, terugdringing, vermindering
afbouw (zn) :
afbraak, ontmanteling, vermindering
afname (zn) :
daling, vermindering

woordverbanden van ‘vermindering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.207.240.230.

debug info: 0.0032 c