vermindering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vermindering (zn) :
achteruitgang, afneming, afslag, aftrek, afzwakking, daling, inkrimping, korting, matiging, mindering, reductie, verkleining, verkorting, verlaging, versmalling, verval, verzachting, verzwakking
vermindering (zn) :
kleinering, vernedering

als synoniem van een ander trefwoord:

reductie (zn) :
afname, afslag, beperking, daling, inkrimping, korting, mindering, prijsvermindering, slinking, terugbrenging, verkleining, verlaging, vermindering
achteruitgang (zn) :
decadentie, inzinking, recessie, regressie, teleurgang, teloorgang, teruggang, val, verloop, vermindering, verval
korting (zn) :
afslag, aftrek, aftrekking, discount, inhouding, mindering, rabat, reductie, remissie, vermindering
verval (zn) :
achteruitgang, afname, aftakeling, neergang, subversie, val, verloedering, verloop, vermindering
aftrek (zn) :
bejaardenaftrek, belastingaftrek, kinderaftrek, korting, mindering, vermindering
verzachting (zn) :
leniging, matiging, remissie, tempering, vergoelijking, vermindering
afslag (zn) :
korting, prijsvermindering, reductie, verlaging, vermindering
verlaging (zn) :
afslag, beperking, daling, reductie, vermindering
verzwakking (zn) :
degradatie, inzinking, verdunning, vermindering
aftrekking (zn) :
aftrek, korting, mindering, vermindering
beperking (zn) :
inkrimping, terugdringing, vermindering
afbouw (zn) :
afbraak, ontmanteling, vermindering
afname (zn) :
daling, vermindering

woordverbanden van ‘vermindering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c