teruggang

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

teruggang (zn) :
achteruitgang, terugval, verslechtering
teruggang (zn) :
terugwijking
teruggang (zn) :
recessie

als synoniem van een ander trefwoord:

achteruitgang (zn) :
decadentie, inzinking, recessie, regressie, teleurgang, teloorgang, teruggang, val, verloop, vermindering, verval
crisis (zn) :
depressie, handelscrisis, inzinking, laagconjunctuur, recessie, slapte, stagnatie, teruggang
recessie (zn) :
crisis, depressie, laagconjunctuur, teruggang, handelscrisis, inzinking
verloop (zn) :
achteruitgang, aftakeling, neergang, ondergang, teruggang, verval

woordverbanden van ‘teruggang’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c