crisis

als woordenboektrefwoord:

crisis:
v. (crises, -sen), beslissend ogenblik; ernstige stoornis.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

crisis (zn) :
depressie, handelscrisis, inzinking, laagconjunctuur, recessie, slapte, stagnatie, teruggang
crisis (zn) :
alarmtoestand, crisissituatie, noodgeval, noodsituatie, noodtoestand

als synoniem van een ander trefwoord:

recessie (zn) :
crisis, depressie, laagconjunctuur, teruggang, handelscrisis, inzinking
depressie (zn) :
crisis, dal, neerslachtigheid, recessie

woordverbanden van ‘crisis’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

crisis
bloei

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c