crisis

als woordenboektrefwoord:

crisis:
v. (crises, -sen), beslissend ogenblik; ernstige stoornis.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

crisis (zn) :
depressie, inzinking, recessie, teruggang, stagnatie, slapte, laagconjunctuur, handelscrisis
crisis (zn) :
noodtoestand, noodsituatie, noodgeval, crisissituatie, alarmtoestand

als synoniem van een ander trefwoord:

recessie (zn) :
depressie, crisis, inzinking, teruggang, handelscrisis, laagconjunctuur
depressie (zn) :
crisis, dal, recessie, neerslachtigheid

woordverbanden van ‘crisis’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

crisis
bloei

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c