val

als woordenboektrefwoord:

val:
m. het vallen.
val:
v. (-len), vangknip.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

val (zn):
achteruitgang, daling, instorting, ineenstorting, neergang, ondergang, teleurgang, teloorgang, tenondergang, terugval, verlaging, verval
val (zn):
klem, knip, muizenval, set-up, strik, valkuil, valstrik, voetangel
val (zn):
buiteling, duikeling, klapper, plof, schuiver, smak, tuimeling
val (zn):
nederlaag, omverwerping, overgave, vernedering
val (zn):
helling, hellingsgraad, schuinte
val (zn):
aangenaamheid, sierlijkheid
val (zn):
aangenaamheid, sierlijkheid
val (zn):
hijstouw, kardeel
val (zn):
afval, raap
val (zn):
plooi

als synoniem van een ander trefwoord:

ondergang (zn) :
achteruitgang, bankroet, bederf, debacle, dood, einde, ineenstorting, instorting, ontreddering, ruïnering, subversie, teleurgang, teloorgang, tenondergang, val, verderf, verderfenis, verloop, verval, verwoesting
achteruitgang (zn) :
decadentie, inzinking, recessie, regressie, teleurgang, teloorgang, teruggang, val, verloop, vermindering, verval
verval (zn) :
achteruitgang, afname, aftakeling, neergang, subversie, val, verloedering, verloop, vermindering
teloorgang (zn) :
achteruitgang, aftakeling, nederlaag, neergang, ondergang, teleurgang, val, verval, verwording
debacle (zn) :
afgang, catastrofe, krach, mislukking, ondergang, ramp, val
smak (zn) :
bons, botsing, klap, pardaf, pats, plof, slag, val
einde (zn) :
ondergang, teloorgang, val
nederlaag (zn) :
echec, mislukking, val
overgave (zn) :
capitulatie, val
valstrik (zn) :
strik, val
knip (zn) :
val, vang
klem (zn) :
val
smak (zn) :
val

woordverbanden van ‘val’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ondergang, val

Ondergang — val. Het te gronde gaan, de verwoesting of het verderf. Val wordt bij voorkeur gezegd van een plotseling ineenstorten, ondergang daarentegen van het langzaam afnemen van den bloei en de kracht, waardoor een persoon of eene zaak wordt te gronde gericht. Gibbon schreef de geschiedenis van den ondergang en den val van het Romeinsche rijk..

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
ten val brengen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.126.69.

debug info: 0.0021 c