val

als woordenboektrefwoord:

val:
m. het vallen.
val:
v. (-len), vangknip.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

val (zn) :
achteruitgang, daling, instorting, ineenstorting, neergang, ondergang, teleurgang, teloorgang, tenondergang, terugval, verlaging, verval
val (zn) :
klem, knip, muizenval, set-up, strik, valkuil, valstrik, voetangel
val (zn) :
buiteling, duikeling, klapper, plof, schuiver, smak, tuimeling
val (zn) :
nederlaag, omverwerping, overgave, vernedering
val (zn) :
helling, hellingsgraad, schuinte
val (zn) :
aangenaamheid, sierlijkheid
val (zn) :
aangenaamheid, sierlijkheid
val (zn) :
hijstouw, kardeel
val (zn) :
afval, raap
val (zn) :
plooi

als synoniem van een ander trefwoord:

ondergang (zn) :
achteruitgang, bankroet, bederf, debacle, dood, einde, ineenstorting, instorting, ontreddering, ruïnering, subversie, teleurgang, teloorgang, tenondergang, val, verderf, verderfenis, verloop, verval, verwoesting
achteruitgang (zn) :
decadentie, inzinking, recessie, regressie, teleurgang, teloorgang, teruggang, val, verloop, vermindering, verval
verval (zn) :
achteruitgang, afname, aftakeling, neergang, subversie, val, verloedering, verloop, vermindering
teloorgang (zn) :
achteruitgang, aftakeling, nederlaag, neergang, ondergang, teleurgang, val, verval, verwording
debacle (zn) :
afgang, catastrofe, krach, mislukking, ondergang, ramp, val
smak (zn) :
bons, botsing, klap, pardaf, pats, plof, slag, val
einde (zn) :
ondergang, teloorgang, val
nederlaag (zn) :
echec, mislukking, val
overgave (zn) :
capitulatie, val
valstrik (zn) :
strik, val
knip (zn) :
val, vang
klem (zn) :
val
smak (zn) :
val

woordverbanden van ‘val’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het te gronde gaan, de verwoesting of het verderf. Val wordt bij voorkeur gezegd van een plotseling ineenstorten, ondergang daarentegen van het langzaam afnemen van den bloei en de kracht, waardoor een persoon of eene zaak wordt te gronde gericht. Gibbon schreef de geschiedenis van den ondergang en den val van het Romeinsche rijk..

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c