verloop

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verloop (zn):
afloop, beloop, evolutie, gang, koers, lijn, loop, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, proces, toedracht
verloop (zn):
achteruitgang, aftakeling, neergang, ondergang, teruggang, verval
verloop (zn):
groei, groeiproces, rijping, rijpingsproces, wasdom
verloop (zn):
procedure

als synoniem van een ander trefwoord:

ondergang (zn) :
achteruitgang, bankroet, bederf, debacle, dood, einde, ineenstorting, instorting, ontreddering, ruïnering, subversie, teleurgang, teloorgang, tenondergang, val, verderf, verderfenis, verloop, verval, verwoesting
ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
gang (zn) :
beloop, beweging, demarche, evolutie, gangetje, koers, loop, ontwikkeling, pas, richting, rijsnelheid, schot, snelheid, stroming, tempo, tred, vaart, vaarsnelheid, vaartje, verloop, voortgang
proces (zn) :
actie, bereidingswijze, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, procedure, receptuur, techniek, verloop, verwerking, werkwijze
achteruitgang (zn) :
decadentie, inzinking, recessie, regressie, teleurgang, teloorgang, teruggang, val, verloop, vermindering, verval
verval (zn) :
achteruitgang, afname, aftakeling, neergang, subversie, val, verloedering, verloop, vermindering
evolutie (zn) :
loop, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, verandering, verloop
loop (zn) :
afwikkeling, ontwikkeling, verloop, voortgang
gradatie (zn) :
fase, niveau, schakering, stap, trap, verloop
koers (zn) :
beloop, gang, loop, richting, route, verloop
afloop (zn) :
verloop, verstrijking
lijn (zn) :
verlengde, verloop

woordverbanden van ‘verloop’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0028 c