trend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

trend (zn) :
geneigdheid, neiging, ontwikkeling, ontwikkelingslijn, stroming, tendens, tendentie
trend (zn) :
mode

als synoniem van een ander trefwoord:

neiging (zn) :
aandrang, aandrift, begeerte, drang, genegenheid, geneigdheid, genie, inclinatie, liefhebberij, lust, overhelling, sentiment, tendens, toegenegenheid, trek, trend, vocatie, voorkeur, zin, zucht
ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
stroming (zn) :
beweging, denkrichting, neiging, richting, school, tendens, tendentie, trend
tendens (zn) :
geneigdheid, hang, neiging, stemming, trend
mode (zn) :
bevlieging, modeverschijnsel, rage, trend
tendens (zn) :
richting, stroming, tendentie, trend

woordverbanden van ‘trend’ grafisch weergegeven

in de Woordenlijst onnodig Engels:

trend  zn.:
1 tendens, ontwikkeling(slijn), neiging; 2 mode, modeverschijnsel, toonaangevend §

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c