beschaving

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beschaving (zn):
civilisatie, cultuur, ontwikkeling

als synoniem van een ander trefwoord:

ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
educatie (zn) :
beschaving, onderwijs, opvoeding, vorming
aristocratie (zn) :
beschaving, verfijning, voornaamheid
civilisatie (zn) :
beschaving, cultuur, ontwikkeling
cultuur (zn) :
beschaving, civilisatie

woordverbanden van ‘beschaving’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
verlichting, beschaving

Verlichting — beschaving. De ontwikkeling der verstandelijke vermogens en zedelijke hoedanigheden. Verlichting ziet meer op de ontwikkeling der verstandelijke vermogens en de uitbreiding der kennis bij den mensch. Beschaving heeft meer het oog op de hieruit voortvloeiende verbetering en verfijning der maatschappelijke vormen (manieren) en algemeen menschelijke hoedanigheden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verlichting, beschaving, beschaafdheid

VERLICHTING, BESCHAVING, BESCHAAFDHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 241.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c