beschaving

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beschaving (zn) :
cultuur, ontwikkeling, civilisatie

als synoniem van een ander trefwoord:

ontwikkeling (zn) :
voortgang, gang, bloei, vooruitgang, loop, beschaving, evolutie, groei, opvoeding, vorming, beweging, verloop, trend, geschiedenis, beloop, civilisatie, wasdom, ontplooiing, ontwikkelingsgang
educatie (zn) :
onderwijs, beschaving, vorming, opvoeding
aristocratie (zn) :
beschaving, voornaamheid, verfijning
civilisatie (zn) :
cultuur, beschaving, ontwikkeling
cultuur (zn) :
beschaving, civilisatie

woordverbanden van ‘beschaving’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

verlichting, beschaving

De ontwikkeling der verstandelijke vermogens en zedelijke hoedanigheden. Verlichting ziet meer op de ontwikkeling der verstandelijke vermogens en de uitbreiding der kennis bij den mensch. Beschaving heeft meer het oog op de hieruit voortvloeiende verbetering en verfijning der maatschappelijke vormen (manieren) en algemeen menschelijke hoedanigheden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 241:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c