beweging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beweging (zn) :
bedoening, commotie, drukte, geanimeerdheid, gedoe, gewoel, opschudding, vertier
beweging (zn) :
omzetting, richting, stroming, translocatie, transpositie
beweging (zn) :
groei, ontwikkeling, verandering, vooruitgang
beweging (zn) :
actie, dynamiek, manoeuvre, verplaatsing
beweging (zn) :
actiegroep, groepering, organisatie
beweging (zn) :
haal, ruk, stoot, trek
beweging (zn) :
lichaamsbeweging
beweging (zn) :
beroering, gevoel
beweging (zn) :
initiatief

als synoniem van een ander trefwoord:

verandering (zn) :
aanpassing, accommodatie, adaptatie, afwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, assimilatie, beweging, bewerking, bijstelling, changement, correctie, gedaantewisseling, hervorming, keer, kentering, metamorfose, modificatie, mutatie, ommekeer, ommezwaai, omslag, omvorming, omwenteling, omzetting, overgang, transformatie, transmutatie, variatie, verbetering, verdraaiing, verplaatsing, vervorming, verwisseling, wending, wijziging, wissel, wisseling
opschudding (zn) :
alarm, alteratie, bedoening, beroering, beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, gedoe, geraas, gerucht, heisa, herrie, kabaal, keet, omwenteling, ontsteltenis, ontwrichting, ophef, oploop, opwinding, rel, reuring, rumoer, ruzie, schrik, sensatie, spektakel, tumult, verwarring, wanorde
ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
gang (zn) :
beloop, beweging, demarche, evolutie, gangetje, koers, loop, ontwikkeling, pas, richting, rijsnelheid, schot, snelheid, stroming, tempo, tred, vaart, vaarsnelheid, vaartje, verloop, voortgang
beroering (zn) :
beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, onrust, oproer, opschudding, opwinding, perturbatie, reuring, rusteloosheid, storing, verontrusting, verwarring, woeligheid
verplaatsing (zn) :
beweging, migratie, omzetting, overbrenging, permutatie, transplantatie, verandering, verlegging, verschikking, verschuiving, vervoer, verwisseling, verzetting
onrust (zn) :
agitatie, beroering, beweeglijkheid, beweging, deining, gisting, onrustigheid, paniek, woeling
stroming (zn) :
beweging, denkrichting, neiging, richting, school, tendens, tendentie, trend
sensatie (zn) :
beweging, commotie, deining, opschudding, opzien, spanning, verwondering
aandrang (zn) :
aanhitsing, aansporing, aanvuring, aanzetting, beweging, druk, pressie
dynamiek (zn) :
beweging, bewogenheid, gedrevenheid, kracht, levendigheid, vaart
bedoening (zn) :
aangelegenheid, beweging, drukte, gedoe, omslag, toestand
actie (zn) :
bedrijf, beweging, proces, werking, werkzaamheid
gewoel (zn) :
beweging, drukte, gedrang, mêlee, mensenmassa
zet (zn) :
actie, beweging, daad, manoeuvre, streek
schot (zn) :
beweging, tempo, vaart, voortgang
geste (zn) :
beweging, gebaar, handbeweging
werking (zn) :
beweging, wringing
manoeuvre (zn) :
beweging, wending
wenk (zn) :
beweging, teken
bond (zn) :
beweging

woordverbanden van ‘beweging’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 308:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beweging
stilstand

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c