beweging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beweging (zn):
bedoening, commotie, drukte, geanimeerdheid, gedoe, gewoel, opschudding, vertier
beweging (zn):
omzetting, richting, stroming, translocatie, transpositie
beweging (zn):
groei, ontwikkeling, verandering, vooruitgang
beweging (zn):
actie, dynamiek, manoeuvre, verplaatsing
beweging (zn):
actiegroep, groepering, organisatie
beweging (zn):
haal, ruk, stoot, trek
beweging (zn):
lichaamsbeweging
beweging (zn):
beroering, gevoel
beweging (zn):
initiatief

als synoniem van een ander trefwoord:

verandering (zn) :
aanpassing, accommodatie, adaptatie, afwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, assimilatie, beweging, bewerking, bijstelling, changement, correctie, gedaantewisseling, hervorming, keer, kentering, metamorfose, modificatie, mutatie, ommekeer, ommezwaai, omslag, omvorming, omwenteling, omzetting, overgang, transformatie, transmutatie, variatie, verbetering, verdraaiing, verplaatsing, vervorming, verwisseling, wending, wijziging, wissel, wisseling
opschudding (zn) :
alarm, alteratie, bedoening, beroering, beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, gedoe, geraas, gerucht, heisa, herrie, kabaal, keet, omwenteling, ontsteltenis, ontwrichting, ophef, oploop, opwinding, rel, reuring, rumoer, ruzie, schrik, sensatie, spektakel, tumult, verwarring, wanorde
ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
gang (zn) :
beloop, beweging, demarche, evolutie, gangetje, koers, loop, ontwikkeling, pas, richting, rijsnelheid, schot, snelheid, stroming, tempo, tred, vaart, vaarsnelheid, vaartje, verloop, voortgang
beroering (zn) :
beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, onrust, oproer, opschudding, opwinding, perturbatie, reuring, rusteloosheid, storing, verontrusting, verwarring, woeligheid
verplaatsing (zn) :
beweging, migratie, omzetting, overbrenging, permutatie, transplantatie, verandering, verlegging, verschikking, verschuiving, vervoer, verwisseling, verzetting
onrust (zn) :
agitatie, beroering, beweeglijkheid, beweging, deining, gisting, onrustigheid, paniek, woeling
stroming (zn) :
beweging, denkrichting, neiging, richting, school, tendens, tendentie, trend
sensatie (zn) :
beweging, commotie, deining, opschudding, opzien, spanning, verwondering
aandrang (zn) :
aanhitsing, aansporing, aanvuring, aanzetting, beweging, druk, pressie
dynamiek (zn) :
beweging, bewogenheid, gedrevenheid, kracht, levendigheid, vaart
bedoening (zn) :
aangelegenheid, beweging, drukte, gedoe, omslag, toestand
actie (zn) :
bedrijf, beweging, proces, werking, werkzaamheid
gewoel (zn) :
beweging, drukte, gedrang, mĂȘlee, mensenmassa
zet (zn) :
actie, beweging, daad, manoeuvre, streek
schot (zn) :
beweging, tempo, vaart, voortgang
geste (zn) :
beweging, gebaar, handbeweging
werking (zn) :
beweging, wringing
manoeuvre (zn) :
beweging, wending
wenk (zn) :
beweging, teken
bond (zn) :
beweging

woordverbanden van ‘beweging’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beroerte, beweging, muiterij, onlust, oploop, oproer, opstand, weerspannigheid

BEROERTE, BEWEGING, MUITERIJ, ONLUST, OPLOOP, OPROER, OPSTAND, WEERSPANNIGHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 308.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beweging
stilstand
zie ook:
in beweging, uit eigen beweging

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.194.134.

debug info: 0.0026 c