Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


beweging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beweging (zn):
bedoening, commotie, drukte, geanimeerdheid, gedoe, gewoel, opschudding, vertier
beweging (zn):
omzetting, richting, stroming, translocatie, transpositie
beweging (zn):
groei, ontwikkeling, verandering, vooruitgang
beweging (zn):
actie, dynamiek, manoeuvre, verplaatsing
beweging (zn):
actiegroep, groepering, organisatie
beweging (zn):
haal, ruk, stoot, trek
beweging (zn):
lichaamsbeweging
beweging (zn):
beroering, gevoel
beweging (zn):
initiatief

als synoniem van een ander trefwoord:

verandering (zn) :
aanpassing, accommodatie, adaptatie, afwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, assimilatie, beweging, bewerking, bijstelling, changement, correctie, gedaantewisseling, hervorming, keer, kentering, metamorfose, modificatie, mutatie, ommekeer, ommezwaai, omslag, omvorming, omwenteling, omzetting, overgang, transformatie, transmutatie, variatie, verbetering, verdraaiing, verplaatsing, vervorming, verwisseling, wending, wijziging, wissel, wisseling
opschudding (zn) :
alarm, alteratie, bedoening, beroering, beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, gedoe, geraas, gerucht, heisa, herrie, kabaal, keet, omwenteling, ontsteltenis, ontwrichting, ophef, oploop, opwinding, rel, reuring, rumoer, ruzie, schrik, sensatie, spektakel, tumult, verwarring, wanorde
ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
gang (zn) :
beloop, beweging, demarche, evolutie, gangetje, koers, loop, ontwikkeling, pas, richting, rijsnelheid, schot, snelheid, stroming, tempo, tred, vaart, vaarsnelheid, vaartje, verloop, voortgang
beroering (zn) :
beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, onrust, oproer, opschudding, opwinding, perturbatie, reuring, rusteloosheid, storing, verontrusting, verwarring, woeligheid
verplaatsing (zn) :
beweging, migratie, omzetting, overbrenging, permutatie, transplantatie, verandering, verlegging, verschikking, verschuiving, vervoer, verwisseling, verzetting
onrust (zn) :
agitatie, beroering, beweeglijkheid, beweging, deining, gisting, onrustigheid, paniek, woeling
stroming (zn) :
beweging, denkrichting, neiging, richting, school, tendens, tendentie, trend
sensatie (zn) :
beweging, commotie, deining, opschudding, opzien, spanning, verwondering
aandrang (zn) :
aanhitsing, aansporing, aanvuring, aanzetting, beweging, druk, pressie
dynamiek (zn) :
beweging, bewogenheid, gedrevenheid, kracht, levendigheid, vaart
bedoening (zn) :
aangelegenheid, beweging, drukte, gedoe, omslag, toestand
actie (zn) :
bedrijf, beweging, proces, werking, werkzaamheid
gewoel (zn) :
beweging, drukte, gedrang, mêlee, mensenmassa
zet (zn) :
actie, beweging, daad, manoeuvre, streek
schot (zn) :
beweging, tempo, vaart, voortgang
geste (zn) :
beweging, gebaar, handbeweging
werking (zn) :
beweging, wringing
manoeuvre (zn) :
beweging, wending
wenk (zn) :
beweging, teken
bond (zn) :
beweging

woordverbanden van ‘beweging’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beroerte, beweging, muiterij, onlust, oploop, oproer, opstand, weerspannigheid

BEROERTE, BEWEGING, MUITERIJ, ONLUST, OPLOOP, OPROER, OPSTAND, WEERSPANNIGHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 308.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beweging
stilstand
zie ook:
in beweging, uit eigen beweging

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0037 c