commotie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

commotie (zn) :
beroering, consternatie, deining, drukte, opschudding, opwinding, tumult, verwarring

als synoniem van een ander trefwoord:

opschudding (zn) :
alarm, alteratie, bedoening, beroering, beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, gedoe, geraas, gerucht, heisa, herrie, kabaal, keet, omwenteling, ontsteltenis, ontwrichting, ophef, oploop, opwinding, rel, reuring, rumoer, ruzie, schrik, sensatie, spektakel, tumult, verwarring, wanorde
drukte (zn) :
ambras, begankenis, beroering, bombarie, commotie, deining, heibel, herrie, kabaal, kapsones, keet, lawaai, ophef, opschudding, opwinding, poeha, poerim, reuring, rumoer, soesa, spektakel, stampei, stampij, stennis, tumult
beroering (zn) :
beweging, commotie, consternatie, deining, drukte, onrust, oproer, opschudding, opwinding, perturbatie, reuring, rusteloosheid, storing, verontrusting, verwarring, woeligheid
consternatie (zn) :
bedoening, beroering, commotie, confusie, deining, herrie, keet, ontsteltenis, ontzetting, opschudding, opwinding, schrik, sensatie, verwarring
herrie (zn) :
begankenis, bonje, commotie, drukte, heibel, keet, krach, oploop, opschudding, rel, ruzie, stampei, stampij, trammelant
gedoe (zn) :
bedoening, bedrijf, bereddering, bestel, commotie, drukte, heisa, opschudding, reuring, stampei, stennis
beweging (zn) :
bedoening, commotie, drukte, geanimeerdheid, gedoe, gewoel, opschudding, vertier
sensatie (zn) :
beweging, commotie, deining, opschudding, opzien, spanning, verwondering
reuring (zn) :
beroering, commotie, deining, drukte, opschudding
toestand (zn) :
affaire, bedoening, commotie, gedoe, geval, zaak
tumult (zn) :
commotie, drukte, lawaai, opschudding, rumoer

woordverbanden van ‘commotie’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

commotie
rust

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0061 c