commotie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

commotie (zn) :
opwinding, verwarring, drukte, opschudding, beroering, deining, consternatie, tumult

als synoniem van een ander trefwoord:

opschudding (zn) :
opwinding, ophef, rel, verwarring, gerucht, kabaal, gedoe, ruzie, sensatie, drukte, alarm, beweging, herrie, omwenteling, wanorde, commotie, geraas, rumoer, schrik, beroering, spektakel, heisa, ontwrichting, deining, keet, consternatie, oploop, tumult, ontsteltenis, bedoening, reuring, alteratie
drukte (zn) :
ophef, opwinding, kabaal, lawaai, herrie, commotie, opschudding, kapsones, rumoer, beroering, spektakel, bombarie, heibel, deining, keet, tumult, stampij, stennis, poeha, stampei, reuring, begankenis, poerim, soesa, ambras
beroering (zn) :
opwinding, storing, verwarring, drukte, onrust, beweging, commotie, opschudding, oproer, deining, consternatie, reuring, woeligheid, verontrusting, rusteloosheid, perturbatie
consternatie (zn) :
opwinding, verwarring, sensatie, herrie, commotie, opschudding, ontzetting, schrik, beroering, deining, keet, ontsteltenis, bedoening, confusie
herrie (zn) :
rel, ruzie, drukte, commotie, opschudding, bonje, trammelant, heibel, keet, oploop, stampij, stampei, begankenis, krach
gedoe (zn) :
bedrijf, drukte, bestel, commotie, opschudding, heisa, bedoening, stennis, stampei, reuring, bereddering
beweging (zn) :
gedoe, drukte, commotie, opschudding, gewoel, vertier, bedoening, geanimeerdheid
sensatie (zn) :
spanning, verwondering, beweging, commotie, opschudding, opzien, deining
reuring (zn) :
drukte, commotie, opschudding, beroering, deining
toestand (zn) :
geval, affaire, zaak, gedoe, commotie, bedoening
tumult (zn) :
drukte, lawaai, commotie, opschudding, rumoer

woordverbanden van ‘commotie’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

commotie
rust

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c