sensatie

als woordenboektrefwoord:

sensatie:
v. (-s), opzien ; opschudding.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

sensatie (zn) :
ervaring, prikkel, emotie, indruk, gevoel, rilling, gewaarwording, gevoelen
sensatie (zn) :
spanning, verwondering, beweging, commotie, opschudding, opzien, deining

als synoniem van een ander trefwoord:

opschudding (zn) :
opwinding, ophef, rel, verwarring, gerucht, kabaal, gedoe, ruzie, sensatie, drukte, alarm, beweging, herrie, omwenteling, wanorde, commotie, geraas, rumoer, schrik, beroering, spektakel, heisa, ontwrichting, deining, keet, consternatie, oploop, tumult, ontsteltenis, bedoening, reuring, alteratie
consternatie (zn) :
opwinding, verwarring, sensatie, herrie, commotie, opschudding, ontzetting, schrik, beroering, deining, keet, ontsteltenis, bedoening, confusie
gevoel (zn) :
ervaring, vermoeden, emotie, indruk, idee, sensatie, gevoeligheid, impressie, instinct, voorgevoel, intuïtie, gewaarwording, feeling
gewaarwording (zn) :
ervaring, aandoening, beleving, indruk, gevoel, sensatie, ontdekking, perceptie
gevoelen (zn) :
aandoening, emotie, gevoel, sensatie, gewaarwording, gemoed, affect
indruk (zn) :
gevoel, idee, sensatie, beeld, impressie, suggestie, voorgevoel
opzien (zn) :
gerucht, sensatie
prikkel (zn) :
sensatie

woordverbanden van ‘sensatie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c