instinct

als woordenboektrefwoord:

instinct:
o. (-en), natuurdrift; aangeboren geschiktheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

instinct (zn) :
aandrift, drift, gevoel
instinct (zn) :
feeling, intuïtie
instinct (zn) :
natuurdrift

als synoniem van een ander trefwoord:

gevoel (zn) :
emotie, ervaring, feeling, gevoeligheid, gewaarwording, idee, impressie, indruk, instinct, intuïtie, sensatie, vermoeden, voorgevoel
aandrift (zn) :
aansporing, drang, instinct
intuïtie (zn) :
feeling, instinct

woordverbanden van ‘instinct’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aandrift, aansporing, instinct

Aansporing is de werking op den wil om dezen tot handelen te brengen. Het is het algemeene woord. Hij heeft het gedaan op aansporing van zijne vrouw. Aandrift is in gebruik als aansporing van inwendig gevoel, zoowel in lageren als in hoogeren zin. De dierlijke aandrift. De dichtkunst is eene vaak onwillige aandrift (v. d. Palm). Niet altijd wordt hierbij inwendig gevoel ondersteld; soms staat het in hoogeren stijl voor kracht van buiten die tot handelen dringt. Een aandrift uit den hoogen of ingeschapen zielsvermogen (Bild.). Zie bij aandrijven. Instinct is meer de ingeschapen neiging, de natuurlijke aandrift om iets te doen, en wordt bij voorkeur van de neigingen van dieren gebruikt.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c