instinct

als woordenboektrefwoord:

instinct:
o. (-en), natuurdrift; aangeboren geschiktheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

instinct (zn):
aandrift, drift, gevoel
instinct (zn):
feeling, intuïtie
instinct (zn):
natuurdrift

als synoniem van een ander trefwoord:

gevoel (zn) :
emotie, ervaring, feeling, gevoeligheid, gewaarwording, idee, impressie, indruk, instinct, intuïtie, sensatie, vermoeden, voorgevoel
aandrift (zn) :
aansporing, drang, instinct
intuïtie (zn) :
feeling, instinct

woordverbanden van ‘instinct’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aandrift, aansporing, instinct

Aandrift — aansporing — instinct. Aansporing is de werking op den wil om dezen tot handelen te brengen. Het is het algemeene woord. Hij heeft het gedaan op aansporing van zijne vrouw. Aandrift is in gebruik als aansporing van inwendig gevoel, zoowel in lageren als in hoogeren zin. De dierlijke aandrift. De dichtkunst is eene vaak onwillige aandrift (v. d. Palm). Niet altijd wordt hierbij inwendig gevoel ondersteld; soms staat het in hoogeren stijl voor kracht van buiten die tot handelen dringt. Een aandrift uit den hoogen of ingeschapen zielsvermogen (Bild.). Zie bij Aandrijven. Instinct is meer de ingeschapen neiging, de natuurlijke aandrift om iets te doen, en wordt bij voorkeur van de neigingen van dieren gebruikt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.62.151.

debug info: 0.002 c