gevoel

als woordenboektrefwoord:

gevoel:
o. tastzin ; aandoening.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gevoel (zn) :
affect, gemoed, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gevoelen, gezindheid, hart, ontroering, sensibiliteit, sentiment, stemming, zin
gevoel (zn) :
emotie, ervaring, feeling, gevoeligheid, gewaarwording, idee, impressie, indruk, instinct, intuïtie, sensatie, vermoeden, voorgevoel
gevoel (zn) :
aandrang, aandrift, drang, geneigdheid, inclinatie, neiging
gevoel (zn) :
gevoelszintuig, tast, tastvermogen, tastzin
gevoel (zn) :
begrip, besef, bewustzijn
gevoel (zn) :
aanleg, feeling

als synoniem van een ander trefwoord:

stemming (zn) :
bui, dispositie, geest, geestesgesteldheid, gemoedsgesteldheid, gemoedsstemming, gemoedstoestand, gestemdheid, gevoel, gevoelen, gezindheid, humeur, luim, tendentie
emotie (zn) :
aandoening, affect, bewogenheid, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, getroffenheid, gevoel, gevoelen, gevoelsaandoening, ontroering, sentiment, vertedering
aandoening (zn) :
affect, bewogenheid, emotie, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gemoedsindruk, gevoel, gevoelen, ontroering, sentiment, vertedering
gewaarwording (zn) :
aandoening, beleving, ervaring, gevoel, indruk, ontdekking, perceptie, sensatie
sensatie (zn) :
emotie, ervaring, gevoel, gevoelen, gewaarwording, indruk, prikkel, rilling
gevoelen (zn) :
aandoening, affect, emotie, gemoed, gevoel, gewaarwording, sensatie
indruk (zn) :
beeld, gevoel, idee, impressie, sensatie, suggestie, voorgevoel
ervaring (zn) :
beleving, experiëntie, gevoel, gewaarwording, ondervinding
affect (zn) :
emotie, gevoel, gevoelen, gevoelswaarde, sentiment, warmte
gemoed (zn) :
binnenste, gevoel, geweten, hart, innerlijk, ziel
hart (zn) :
binnenste, gemoed, gevoel, innerlijk, ziel
zin (zn) :
begrip, gevoel, inzicht, mening, verstand
bewustzijn (zn) :
begrip, besef, bezinning, gevoel
gezindheid (zn) :
denkwijze, gevoel, stemming
instinct (zn) :
aandrift, drift, gevoel
impressie (zn) :
gevoel, idee, indruk
aanleg (zn) :
gevoel, handigheid
beweging (zn) :
beroering, gevoel
feeling (zn) :
gevoel, intuïtie
sentiment (zn) :
gevoel

woordverbanden van ‘gevoel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Elke indruk, dien het lichaam of de ziel ontvangt is eene aandoening; gevoel is het gevolg van dien indruk. Die indruk tot bewustzijn gebracht is eene gewaarwording. Beide laatste komen zeer dicht bij elkaar, maar gevoel is algemeener en wordt van alle soorten van indruk gezegd, terwijl gewaarwording bij voorkeur ziet op een gevoel, dat men bij zich zelven waarneemt en dat min of meer plotseling en tijdelijk is, terwijl gevoel meer van blijvenden aard is. Met betrekking tot het lichaam wordt aandoening altijd van ziekelijke prikkels gezegd: aandoening van de long; van den geest gezegd beteekent aandoening ook gemoedsbeweging: hij was zijne aandoening niet meester. Het gevoel van dankbaarheid verdrong spoedig de onaangename gewaarwording door het ervaren zijner onmacht ontstaan.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c