gevoel

als woordenboektrefwoord:

gevoel:
o. tastzin ; aandoening.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gevoel (zn):
affect, gemoed, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gevoelen, gezindheid, hart, ontroering, sensibiliteit, sentiment, stemming, zin
gevoel (zn):
emotie, ervaring, feeling, gevoeligheid, gewaarwording, idee, impressie, indruk, instinct, intuïtie, sensatie, vermoeden, voorgevoel
gevoel (zn):
aandrang, aandrift, drang, geneigdheid, inclinatie, neiging
gevoel (zn):
gevoelszintuig, tast, tastvermogen, tastzin
gevoel (zn):
begrip, besef, bewustzijn
gevoel (zn):
aanleg, feeling

als synoniem van een ander trefwoord:

stemming (zn) :
bui, dispositie, geest, geestesgesteldheid, gemoedsgesteldheid, gemoedsstemming, gemoedstoestand, gestemdheid, gevoel, gevoelen, gezindheid, humeur, luim, tendentie
emotie (zn) :
aandoening, affect, bewogenheid, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, getroffenheid, gevoel, gevoelen, gevoelsaandoening, ontroering, sentiment, vertedering
aandoening (zn) :
affect, bewogenheid, emotie, gemoedsaandoening, gemoedsbeweging, gemoedsindruk, gevoel, gevoelen, ontroering, sentiment, vertedering
gewaarwording (zn) :
aandoening, beleving, ervaring, gevoel, indruk, ontdekking, perceptie, sensatie
sensatie (zn) :
emotie, ervaring, gevoel, gevoelen, gewaarwording, indruk, prikkel, rilling
gevoelen (zn) :
aandoening, affect, emotie, gemoed, gevoel, gewaarwording, sensatie
indruk (zn) :
beeld, gevoel, idee, impressie, sensatie, suggestie, voorgevoel
ervaring (zn) :
beleving, experiëntie, gevoel, gewaarwording, ondervinding
affect (zn) :
emotie, gevoel, gevoelen, gevoelswaarde, sentiment, warmte
gemoed (zn) :
binnenste, gevoel, geweten, hart, innerlijk, ziel
hart (zn) :
binnenste, gemoed, gevoel, innerlijk, ziel
zin (zn) :
begrip, gevoel, inzicht, mening, verstand
bewustzijn (zn) :
begrip, besef, bezinning, gevoel
gezindheid (zn) :
denkwijze, gevoel, stemming
instinct (zn) :
aandrift, drift, gevoel
impressie (zn) :
gevoel, idee, indruk
aanleg (zn) :
gevoel, handigheid
beweging (zn) :
beroering, gevoel
feeling (zn) :
gevoel, intuïtie
sentiment (zn) :
gevoel

woordverbanden van ‘gevoel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aandoening, gevoel, gewaarwording

Aandoening — gevoel — gewaarwording. Elke indruk, dien het lichaam of de ziel ontvangt is eene aandoening; gevoel is het gevolg van dien indruk. Die indruk tot bewustzijn gebracht is eene gewaarwording. Beide laatste komen zeer dicht bij elkaar, maar gevoel is algemeener en wordt van alle soorten van indruk gezegd, terwijl gewaarwording bij voorkeur ziet op een gevoel, dat men bij zich zelven waarneemt en dat min of meer plotseling en tijdelijk is, terwijl gevoel meer van blijvenden aard is. Met betrekking tot het lichaam wordt aandoening altijd van ziekelijke prikkels gezegd: aandoening van de long; van den geest gezegd beteekent aandoening ook gemoedsbeweging: hij was zijne aandoening niet meester. Het gevoel van dankbaarheid verdrong spoedig de onaangename gewaarwording door het ervaren zijner onmacht ontstaan.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.112.145.

debug info: 0.003 c