ondervinding

als woordenboektrefwoord:

ondervinding:
v. (-en), ervaring ; ondervinding is de beste leermeesteres.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondervinding (zn) :
ervaring, experiëntie

als synoniem van een ander trefwoord:

ervaring (zn) :
beleving, gevoel, gewaarwording, ondervinding, experiëntie

woordverbanden van ‘ondervinding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

avontuur:
lotgeval, wederwaardigheid, ondervinding, ervaring, wedervaren, gebeurtenis (niet: belevenis)
ervaring:
ondervinding
gewaarwording:
gevoel, ondervinding
ondervinding:
ervaring, gebeurtenis

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

ondervinding, ervaring

Beide zien op het leeren kennen van iets doordat: men het beleefd heeft, of deel in de handeling heeft gehad. Ervaring verschilt hierin van ondervinding, dat zij altijd onderstelt, dat men onder het beleefde en ondervondene niet lijdelijk is gebleven, maar het in zich opgenomen en zelfstandig verwerkt, dat wil zeggen, er lessen uitgetrokken heeft. Karel X van Frankrijk was ontegenzeggelijk een man van ondervinding, maar men kan moeilijk beweren, dat hij in zijn veelbewogen leven eene groote ervaring had opgedaan.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 293:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c