ondervinding

als woordenboektrefwoord:

ondervinding:
v. (-en), ervaring ; ondervinding is de beste leermeesteres.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondervinding (zn):
ervaring, experiëntie

als synoniem van een ander trefwoord:

ervaring (zn) :
beleving, experiëntie, gevoel, gewaarwording, ondervinding

woordverbanden van ‘ondervinding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

avontuur:
lotgeval, wederwaardigheid, ondervinding, ervaring, wedervaren, gebeurtenis (niet: belevenis)
ervaring:
ondervinding
gewaarwording:
gevoel, ondervinding
ondervinding:
ervaring, gebeurtenis

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ondervinding, ervaring

Ondervinding — ervaring. Beide zien op het leeren kennen van iets doordat: men het beleefd heeft, of deel in de handeling heeft gehad. Ervaring verschilt hierin van ondervinding, dat zij altijd onderstelt, dat men onder het beleefde en ondervondene niet lijdelijk is gebleven, maar het in zich opgenomen en zelfstandig verwerkt, dat wil zeggen, er lessen uitgetrokken heeft. Karel X van Frankrijk was ontegenzeggelijk een man van ondervinding, maar men kan moeilijk beweren, dat hij in zijn veelbewogen leven eene groote ervaring had opgedaan.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aandenken, gedachtenis, herdenking, herinnering, heugenis, ervaring, ondervinding, bevinding

AANDENKEN, GEDACHTENIS, HERDENKING, HERINNERING, HEUGENIS, ERVARING, ONDERVINDING, BEVINDING

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 293.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c