ondervinding

als woordenboektrefwoord:

ondervinding:
v. (-en), ervaring ; ondervinding is de beste leermeesteres.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondervinding (zn):
ervaring, experiëntie

als synoniem van een ander trefwoord:

ervaring (zn) :
beleving, experiëntie, gevoel, gewaarwording, ondervinding

woordverbanden van ‘ondervinding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

avontuur:
lotgeval, wederwaardigheid, ondervinding, ervaring, wedervaren, gebeurtenis (niet: belevenis)
ervaring:
ondervinding
gewaarwording:
gevoel, ondervinding
ondervinding:
ervaring, gebeurtenis

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ondervinding, ervaring

Ondervinding — ervaring. Beide zien op het leeren kennen van iets doordat: men het beleefd heeft, of deel in de handeling heeft gehad. Ervaring verschilt hierin van ondervinding, dat zij altijd onderstelt, dat men onder het beleefde en ondervondene niet lijdelijk is gebleven, maar het in zich opgenomen en zelfstandig verwerkt, dat wil zeggen, er lessen uitgetrokken heeft. Karel X van Frankrijk was ontegenzeggelijk een man van ondervinding, maar men kan moeilijk beweren, dat hij in zijn veelbewogen leven eene groote ervaring had opgedaan.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aandenken, gedachtenis, herdenking, herinnering, heugenis, ervaring, ondervinding, bevinding

AANDENKEN, GEDACHTENIS, HERDENKING, HERINNERING, HEUGENIS, ERVARING, ONDERVINDING, BEVINDING

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 293.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.232.188.89.

debug info: 0.0016 c