bevinding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevinding (zn) :
resultaat, uitkomst, conclusie
bevinding (zn) :
gemoedservaring

als synoniem van een ander trefwoord:

uitkomst (zn) :
vrucht, afloop, effect, uitslag, bevinding, gevolg, einde, uitwerking, resultaat, oplossing, totaal, eind, werkzaamheid, slotsom, conclusie, rendement, slot, voortvloeisel, uitvloeisel, output, facit
resultaat (zn) :
afloop, effect, uitslag, gevolg, bevinding, uitwerking, uitkomst, consequentie, voortvloeisel, voortbrengsel, uitwerksel, einduitkomst
slotsom (zn) :
besluit, afloop, bevinding, uitkomst, conclusie, gevolgtrekking, einduitkomst
constatering (zn) :
bevinding, vaststelling, determinatie

woordverbanden van ‘bevinding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 293:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c