vaststelling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoek (zn) :
analyse, beoordeling, doorlichting, enquête, experiment, inspectie, keuring, monstering, nasporing, navorsing, observatie, onderzoeking, ontleding, opsporingswerk, perquisitie, proef, proefneming, recherche, research, speurtocht, speurwerk, test, toets, vaststelling
beslissing (zn) :
bepaling, beschikking, besluit, decisie, determinatie, doorslag, oordeel, oplossing, optie, resolutie, uitslag, uitsluitsel, uitspraak, vaststelling, vonnis
bepaling (zn) :
afbakening, berekening, definitie, determinatie, meting, omschrijving, vaststelling
besluit (zn) :
conclusie, constatering, gevolgtrekking, slotsom, vaststelling
waarneming (zn) :
observatie, opmerking, perceptie, vaststelling
constatering (zn) :
bevinding, determinatie, vaststelling
instelling (zn) :
invoering, oprichting, vaststelling
determinatie (zn) :
bepaling, besluit, vaststelling
diagnose (zn) :
onderscheiding, vaststelling
afweging (zn) :
bepaling, vaststelling

woordverbanden van ‘vaststelling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bepaling:
vaststelling, bijvoegsel, omschrijving, voorschrift, bevel, wet (niet: richtlijn)

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c