optie

als woordenboektrefwoord:

optie:
v. een huis huren voor 2 jaar en 3 jaren optie, wat de laatste 3 jaar betreft naar keuze van den huurder.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

optie (zn):
alleenrecht, prerogatief, privilege, voorrecht, vrijdom, vrijheid, aanspraak, claim, eis
optie (zn):
alternatief, keus, keuze, keuzemogelijkheid, uitweg, uitwijkmogelijkheid
optie (zn):
opvatting, overtuiging, standpunt, voorstel
optie (zn):
probleem, veronderstelling
optie (zn):
beslissing, keus, keuze
optie (zn):
doelstelling, eis, wens
optie (zn):
keuzevak

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
opvatting (zn) :
begrip, beoordeling, beschouwing, convictie, denkbeeld, denkwijze, dunk, gedachte, geest, gevoelen, inzicht, kijk, mening, oordeel, opinie, optie, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze
beslissing (zn) :
bepaling, beschikking, besluit, decisie, determinatie, doorslag, oordeel, oplossing, optie, resolutie, uitslag, uitsluitsel, uitspraak, vaststelling, vonnis
overtuiging (zn) :
beginsel, convictie, denkbeeld, geloof, gevoelen, gezindheid, mening, oordeel, opinie, optie, opvatting, richting, standpunt
eis (zn) :
aanspraak, claim, optie, terugvordering, vordering, pretentie
selectie (zn) :
keur, keus, keuze, keuzemogelijkheid, optie
aanspraak (zn) :
claim, optie, pretentie, vordering
keuze (zn) :
alternatief, mogelijkheid, optie
claim (zn) :
dividendbewijs, optie
keus (zn) :
alternatief, optie

woordverbanden van ‘optie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.112.145.

debug info: 0.0025 c