optie

als woordenboektrefwoord:

optie:
v. een huis huren voor 2 jaar en 3 jaren optie, wat de laatste 3 jaar betreft naar keuze van den huurder.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

optie (zn) :
alleenrecht, prerogatief, privilege, voorrecht, vrijdom, vrijheid, aanspraak, claim, eis
optie (zn) :
alternatief, keus, keuze, keuzemogelijkheid, uitweg, uitwijkmogelijkheid
optie (zn) :
opvatting, overtuiging, standpunt, voorstel
optie (zn) :
probleem, veronderstelling
optie (zn) :
beslissing, keus, keuze
optie (zn) :
doelstelling, eis, wens
optie (zn) :
keuzevak

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
bewering, convictie, denkbeeld, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, gezindheid, houding, ingesteldheid, instelling, inzicht, mening, oogpunt, oordeel, opinie, opstelling, optie, opvatting, overtuiging, perspectief, platform, positie, stelling, stellingname, uitgangspunt, visie, zienswijze
opvatting (zn) :
begrip, beoordeling, beschouwing, convictie, denkbeeld, denkwijze, dunk, gedachte, geest, gevoelen, inzicht, kijk, mening, oordeel, opinie, optie, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze
beslissing (zn) :
bepaling, beschikking, besluit, decisie, determinatie, doorslag, oordeel, oplossing, optie, resolutie, uitslag, uitsluitsel, uitspraak, vaststelling, vonnis
overtuiging (zn) :
beginsel, convictie, denkbeeld, geloof, gevoelen, gezindheid, mening, oordeel, opinie, optie, opvatting, richting, standpunt
eis (zn) :
aanspraak, claim, optie, terugvordering, vordering, pretentie
selectie (zn) :
keur, keus, keuze, keuzemogelijkheid, optie
aanspraak (zn) :
claim, optie, pretentie, vordering
keuze (zn) :
alternatief, mogelijkheid, optie
claim (zn) :
dividendbewijs, optie
keus (zn) :
alternatief, optie

woordverbanden van ‘optie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c