optie

als woordenboektrefwoord:

optie:
v. een huis huren voor 2 jaar en 3 jaren optie, wat de laatste 3 jaar betreft naar keuze van den huurder.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

optie (zn) :
aanspraak, vrijheid, voorrecht, eis, claim, privilege, alleenrecht, prerogatief, vrijdom
optie (zn) :
keuze, alternatief, keus, uitweg, uitwijkmogelijkheid, keuzemogelijkheid
optie (zn) :
overtuiging, opvatting, voorstel, standpunt
optie (zn) :
probleem, veronderstelling
optie (zn) :
keuze, beslissing, keus
optie (zn) :
wens, doelstelling, eis
optie (zn) :
keuzevak

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
stelling, bewering, visie, oordeel, houding, overtuiging, opstelling, opvatting, platform, denkbeeld, mening, instelling, gedachte, uitgangspunt, inzicht, perspectief, optie, oogpunt, zienswijze, positie, opinie, gezichtspunt, gezindheid, convictie, gevoelen, ingesteldheid, stellingname
opvatting (zn) :
kijk, visie, oordeel, beoordeling, overtuiging, denkbeeld, standpunt, mening, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, beschouwing, optie, begrip, zienswijze, opinie, dunk, convictie, gevoelen, stellingname
beslissing (zn) :
besluit, beschikking, uitspraak, oordeel, bepaling, uitslag, doorslag, oplossing, vonnis, optie, resolutie, vaststelling, uitsluitsel, determinatie, decisie
overtuiging (zn) :
geloof, oordeel, beginsel, opvatting, denkbeeld, standpunt, richting, mening, optie, opinie, gezindheid, convictie, gevoelen
eis (zn) :
aanspraak, vordering, optie, claim, pretentie, terugvordering
selectie (zn) :
keuze, keus, optie, keur, keuzemogelijkheid
aanspraak (zn) :
vordering, optie, claim, pretentie
keuze (zn) :
mogelijkheid, alternatief, optie
claim (zn) :
optie, dividendbewijs
keus (zn) :
alternatief, optie

woordverbanden van ‘optie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c