alternatief

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

alternatief (bn) :
afwijkend, ludiek, non-conformistisch
alternatief (bn) :
optioneel, ander, keuze-
alternatief (zn) :
keuze, oplossing, keus, uitweg, uitwijkmogelijkheid, keuzemogelijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

optie (zn) :
keuze, alternatief, keus, uitweg, uitwijkmogelijkheid, keuzemogelijkheid
keuze (zn) :
mogelijkheid, alternatief, optie
keus (zn) :
alternatief, optie
afwijkend (bn) :
gestoord, bijzonder, eigenaardig, alternatief, zonderling, buitenissig
ander (bn) :
alternatief

woordverbanden van ‘alternatief’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

alternatief
dito, eender, gelijk, hetzelfde, identiek

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0139 c