alternatief

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

alternatief (bn) :
afwijkend, ludiek, non-conformistisch
alternatief (bn) :
ander, keuze-, optioneel
alternatief (zn) :
keuzemogelijkheid, oplossing, uitweg, keus, keuze, uitwijkmogelijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

optie (zn) :
alternatief, keus, keuze, keuzemogelijkheid, uitweg, uitwijkmogelijkheid
keuze (zn) :
alternatief, mogelijkheid, optie
keus (zn) :
alternatief, optie
afwijkend (bn) :
alternatief, bijzonder, buitenissig, eigenaardig, gestoord, zonderling
ander (bn) :
alternatief

woordverbanden van ‘alternatief’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

alternatief
dito, eender, gelijk, hetzelfde, identiek

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c