bijzonder

als woordenboektrefwoord:

bijzonder:
bn. bw. (-der, -st of meer, meest -).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijzonder (bn) :
afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling
bijzonder (bn) :
eigen, particulier, privaat, privé, singulier
bijzonder (bw) :
buitengemeen, extra, in hoge mate, ongemeen, uitermate, uiterst, uitgelezen, uitzonderlijk, verregaand, zeer
bijzonder (bw) :
bijster, erg, hard

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
abnormaal, afwijkend, bijzonder, bizar, buitengemeen, buitengewoon, buitenissig, buitensporig, excentriek, extraordinair, merkwaardig, nieuw, onalledaags, ongebruikelijk, ongekend, opmerkelijk, origineel, raar, singulier, verrassend, vreemd, vreemdsoortig, zeldzaam, zonderling
merkwaardig (bn) :
belangrijk, bijzonder, buitengewoon, curieus, eigenaardig, fenomenaal, gedenkwaardig, gek, interessant, notabel, ongewoon, onverklaarbaar, opmerkelijk, opmerkenswaardig, opvallend, raar, typisch, verbazingwekkend, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
vreemd (bn) :
apart, bijzonder, buitengewoon, curieus, dwaas, eigenaardig, gek, grappig, grillig, merkwaardig, onbegrijpelijk, ongewoon, onverklaarbaar, raar, wonderbaar, wonderlijk, zonderling
zonderling (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, curieus, dwaas, eigenaardig, excentriek, gek, komiek, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderbaar
curieus (bn) :
afwijkend, bijzonder, buitengewoon, eigenaardig, merkwaardig, onalledaags, opmerkelijk, raar, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
uitmuntend (bn) :
bijzonder, eminent, excellent, kapitaal, luisterrijk, ongemeen, perfect, uitblinkend, uitgelezen, uitgezocht, uitnemend, uitstekend, uniek, voortreffelijk
buitengewoon (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, buitengemeen, exceptioneel, ongemeen, ongewoon, speciaal, uitzonderlijk, uniek, verbazend, vreemd, wonderbaarlijk, zeldzaam
uitzonderlijk (bn) :
abnormaal, apart, bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, exceptioneel, extreem, ongekend, onvergelijkelijk, speciaal, uiterst, uniek, zeer, zeldzaam
excentriek (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, eigenaardig, extravagant, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderling
uitnemend (bn) :
bijzonder, eminent, excellent, kapitaal, luisterrijk, perfect, uitblinkend, uitgelezen, uitgezocht, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijk
eigenaardig (bn) :
afwijkend, bijzonder, curieus, merkwaardig, opmerkelijk, raar, singulier, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
zeldzaam (bn) :
bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, extraordinair, ongemeen, ongewoon, uitzonderlijk
markant (bn) :
bijzonder, frappant, interessant, opmerkelijk, opvallend, saillant, sprekend, treffend
uitgelezen (bn) :
bijzonder, exquis, exquisiet, prima, select, uitmuntend, uitnemend, voortreffelijk
afwijkend (bn) :
alternatief, bijzonder, buitenissig, eigenaardig, gestoord, zonderling
apart (bn) :
bepaald, bijzonder, exclusief, ongewoon, opvallend, origineel, speciaal
exceptioneel (bn) :
bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, extraordinair, uitzonderlijk
afzonderlijk (bn) :
apart, bijzonder, eigen, gescheiden, gesepareerd, los, separaat
bij uitstek (bn) :
bijzonder, buitengewoon, uitzonderlijk, in het bijzonder
groot (bn) :
bijzonder, buitengewoon, fervent, hevig, uitgesproken
origineel (bn) :
apart, bijzonder, eigenaardig, verrassend, zonderling
ongemeen (bn) :
bijzonder, buitengewoon, uitstekend, zonderling
fameus (bn) :
bijzonder, fantastisch, geweldig, uitstekend
specifiek (bn) :
bijzonder, eigenaardig, kenmerkend, speciaal
singulier (bn) :
bijzonder, onalledaags, ongemeen, ongewoon
speciaal (bn) :
apart, bijzonder, extra, uitzonderlijk
exclusief (bn) :
bijzonder, chic, ongedeeld, speciaal
privaat (bn) :
bijzonder, eigen, privatief
particulier (bn) :
afzonderlijk, bijzonder
onalledaags (bn) :
bijzonder, extravagant
ongebruikelijk (bn) :
bijzonder, speciaal
privé (bn) :
bijzonder, eigen
eigen (bn) :
bijzonder
uiterst (bw) :
bijzonder, buitengewoon, geweldig, hoogst, ontstellend, ontzettend, supreem, uitermate, ultra, verregaand, vreselijk, zeer
erg (bw) :
bijzonder, buitengewoon, ontzettend, verschrikkelijk, vreselijk, zeer
diep (bw) :
bijzonder, bitter, erg, ergst, hoogst, uitermate, uiterst, zeer
bijster (bw) :
al te, bepaald, bijzonder
bitter (bw) :
bar, bijzonder, zeer

woordverbanden van ‘bijzonder’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Hetgeen afwijkt van hetgeen verwacht wordt. Bijzonder, merkwaardig of opmerkelijk, (ver)wonderlijk en sterker nog zonderling, noemt men wat treft door afwijkenden aard, hoedanigheden of voorkomen; buitengemeen, ongemeen, wat tegenover het gemeene, alledaagsche staat; buitengewoon, wat niet met de gewone maat kan gemeten worden. Vreemd is wat hier niet te huis behoort, wat ongewoon is en daardoor de opmerkzaamheid trekt; nog sterker wordt dit uitgedrukt door bevreemdend, waarin de bijgedachte ligt, dat het ongewone iets raadselachtigs heeft, terwijl bizar een vreemd woord is, dat de begrippen van vreemd en (ver)wonderlijk verbindt. Zonderling heeft de beteekenis van vreemd. Hij is een zonderling = hij handelt onbegrijpelijk. In bevreemdend, bizar, raar, zonderling is eene afkeuring gelegen, die aan de andere woorden niet eigen is. Zeldzaam is wat onze bijzondere aandacht trekt, omdat wij het slechts zelden zien. Een zeldzaam natuurverschijnsel is in onze streken het noorderlicht. Oorspronkelijk had raar de beteekenis van zeldzaam, maar langzamerhand heeft het meer die van bevreemdend en zonderling gekregen. Een raar geval, een raar toilet.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 43:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 365:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 285:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bijzonder
banaal, courant, doorsnee, gangbaar, gebruikelijk, gewoon, normaal, normaliter, openbaar, publiek

woorden met een verwante vorm:

bijwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c