bijzonder

als woordenboektrefwoord:

bijzonder:
bn. bw. (-der, -st of meer, meest -).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijzonder (bn) :
speciaal, ongewoon, buitengewoon, uitmuntend, zeldzaam, afwijkend, raar, uniek, vreemd, origineel, opmerkelijk, eigenaardig, apart, afzonderlijk, specifiek, exceptioneel, zonderling, excentriek, markant
bijzonder (bn) :
privé, eigen, particulier, privaat, singulier
bijzonder (bw) :
zeer, uiterst, uitgelezen, uitzonderlijk, uitermate, extra, verregaand, buitengemeen, ongemeen, in hoge mate
bijzonder (bw) :
hard, erg, bijster

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
nieuw, buitengewoon, bijzonder, verrassend, bizar, abnormaal, zeldzaam, ongekend, afwijkend, raar, merkwaardig, vreemd, origineel, ongebruikelijk, opmerkelijk, buitensporig, zonderling, excentriek, buitengemeen, onalledaags, buitenissig, singulier, vreemdsoortig, extraordinair
merkwaardig (bn) :
ongewoon, verbazingwekkend, opvallend, bijzonder, buitengewoon, wonderlijk, zeldzaam, belangrijk, raar, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, gek, interessant, fenomenaal, gedenkwaardig, zonderling, curieus, notabel, onverklaarbaar, vreemdsoortig, opmerkenswaardig
vreemd (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, buitengewoon, wonderlijk, raar, merkwaardig, onbegrijpelijk, eigenaardig, apart, grillig, gek, grappig, zonderling, curieus, wonderbaar, onverklaarbaar
zonderling (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, komiek, origineel, apart, eigenaardig, gek, excentriek, curieus, buitenissig, zonderbaar, vreemdsoortig
curieus (bn) :
buitengewoon, bijzonder, wonderlijk, zeldzaam, afwijkend, raar, merkwaardig, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, zonderling, onalledaags, vreemdsoortig
uitmuntend (bn) :
bijzonder, uniek, uitstekend, voortreffelijk, uitgelezen, perfect, kapitaal, excellent, eminent, luisterrijk, ongemeen, uitnemend, uitgezocht, uitblinkend
buitengewoon (bn) :
speciaal, bijzonder, ongewoon, zeldzaam, verbazend, afwijkend, uniek, vreemd, wonderbaarlijk, apart, uitzonderlijk, exceptioneel, buitengemeen, ongemeen
uitzonderlijk (bn) :
speciaal, buitengewoon, bijzonder, abnormaal, zeldzaam, ongekend, uniek, zeer, uiterst, apart, extreem, exceptioneel, buitengemeen, onvergelijkelijk
excentriek (bn) :
ongewoon, bijzonder, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, origineel, eigenaardig, apart, zonderling, extravagant, buitenissig, vreemdsoortig
uitnemend (bn) :
bijzonder, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijk, uitgelezen, perfect, kapitaal, excellent, eminent, luisterrijk, uitgezocht, uitblinkend
eigenaardig (bn) :
bijzonder, wonderlijk, zeldzaam, afwijkend, raar, merkwaardig, typisch, vreemd, opmerkelijk, zonderling, curieus, singulier, vreemdsoortig
zeldzaam (bn) :
ongewoon, buitengewoon, bijzonder, uitzonderlijk, buitengemeen, ongemeen, extraordinair
markant (bn) :
opvallend, bijzonder, opmerkelijk, interessant, sprekend, treffend, frappant, saillant
uitgelezen (bn) :
bijzonder, uitmuntend, prima, voortreffelijk, select, uitnemend, exquis, exquisiet
afwijkend (bn) :
gestoord, bijzonder, eigenaardig, alternatief, zonderling, buitenissig
apart (bn) :
opvallend, speciaal, ongewoon, bijzonder, bepaald, origineel, exclusief
exceptioneel (bn) :
buitengewoon, bijzonder, uitzonderlijk, buitengemeen, extraordinair
afzonderlijk (bn) :
bijzonder, los, gescheiden, apart, eigen, separaat, gesepareerd
bij uitstek (bn) :
buitengewoon, bijzonder, uitzonderlijk, in het bijzonder
groot (bn) :
buitengewoon, bijzonder, hevig, uitgesproken, fervent
origineel (bn) :
bijzonder, verrassend, eigenaardig, apart, zonderling
ongemeen (bn) :
buitengewoon, bijzonder, uitstekend, zonderling
fameus (bn) :
bijzonder, fantastisch, geweldig, uitstekend
specifiek (bn) :
speciaal, bijzonder, kenmerkend, eigenaardig
singulier (bn) :
ongewoon, bijzonder, onalledaags, ongemeen
speciaal (bn) :
bijzonder, apart, uitzonderlijk, extra
exclusief (bn) :
speciaal, bijzonder, ongedeeld, chic
privaat (bn) :
bijzonder, eigen, privatief
particulier (bn) :
bijzonder, afzonderlijk
onalledaags (bn) :
bijzonder, extravagant
ongebruikelijk (bn) :
speciaal, bijzonder
privé (bn) :
bijzonder, eigen
eigen (bn) :
bijzonder
uiterst (bw) :
buitengewoon, bijzonder, zeer, geweldig, ontzettend, hoogst, uitermate, vreselijk, ultra, ontstellend, verregaand, supreem
erg (bw) :
buitengewoon, bijzonder, verschrikkelijk, zeer, ontzettend, vreselijk
diep (bw) :
bijzonder, zeer, uiterst, erg, bitter, hoogst, uitermate, ergst
bijster (bw) :
bijzonder, bepaald, al te
bitter (bw) :
bijzonder, bar, zeer

woordverbanden van ‘bijzonder’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Hetgeen afwijkt van hetgeen verwacht wordt. Bijzonder, merkwaardig of opmerkelijk, (ver)wonderlijk en sterker nog zonderling, noemt men wat treft door afwijkenden aard, hoedanigheden of voorkomen; buitengemeen, ongemeen, wat tegenover het gemeene, alledaagsche staat; buitengewoon, wat niet met de gewone maat kan gemeten worden. Vreemd is wat hier niet te huis behoort, wat ongewoon is en daardoor de opmerkzaamheid trekt; nog sterker wordt dit uitgedrukt door bevreemdend, waarin de bijgedachte ligt, dat het ongewone iets raadselachtigs heeft, terwijl bizar een vreemd woord is, dat de begrippen van vreemd en (ver)wonderlijk verbindt. Zonderling heeft de beteekenis van vreemd. Hij is een zonderling = hij handelt onbegrijpelijk. In bevreemdend, bizar, raar, zonderling is eene afkeuring gelegen, die aan de andere woorden niet eigen is. Zeldzaam is wat onze bijzondere aandacht trekt, omdat wij het slechts zelden zien. Een zeldzaam natuurverschijnsel is in onze streken het noorderlicht. Oorspronkelijk had raar de beteekenis van zeldzaam, maar langzamerhand heeft het meer die van bevreemdend en zonderling gekregen. Een raar geval, een raar toilet.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 43:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 365:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 285:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bijzonder
banaal, courant, doorsnee, gangbaar, gebruikelijk, gewoon, normaal, normaliter, openbaar, publiek

woorden met een verwante vorm:

bijwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c